การรับรองแขก

วันที่ 27-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น – 1 เปโตร 4:9

อ่าน: โรม 12:3-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 3-4, กาลาเทีย 6

ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ การต้อนรับขับสู้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพชีวิตคริสเตียน และได้ถูกบันทึกไว้เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของผู้นำคริสตจักร (1ทธ.3:2, ทต.1:8) อีกทั้งเป็นคำสั่งเพื่อแสดงออกถึงความรักของผู้ที่ติดตามพระเยซู (รม.12:13, 1ปต.4:9) แต่ความหมายของคำนี้ลึกซึ้งกว่าการเป็นเจ้าบ้าน ที่มีน้ำใจหรือการเปิดบ้านรับรองแขก

รากศัพท์ภาษากรีกของคำว่า “น้ำใจรับรองแขก” หมายความว่า “การรักคนแปลกหน้า” เมื่อเปาโลพูดถึงการ “มีน้ำใจอัธยาศัยไมตรี” ท่านกำลังเรียกร้องให้เราสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่ขัดสน และนี่ไม่ใช่เรื่องง่าย

นักเขียน เฮนรี่ นูเว็น เปรียบเทียบสิ่งนี้กับการยื่นมือเข้าไปหาคนที่เราพบบนเส้นทางแห่งชีวิตของเรา คนที่อาจห่างเหินจากวัฒนธรรม ประเทศ เพื่อน ครอบครัว หรือแม้แต่จากพระเจ้า นูเว็นเขียนไว้ว่า “การมีน้ำใจต้อนรับแขกจึงมีนัยสำคัญคือ การให้โอกาสคนแปลกหน้าสามารถเข้ามาเป็นเพื่อน แทนที่จะเป็นศัตรู การมีไมตรีจิตไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงคนอื่น แต่เป็นการให้โอกาสแก่ผู้อื่น เพื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้”

ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ในบ้าน หอพักของมหาวิทยาลัย ห้องขัง หรือในค่ายทหาร เราสามารถต้อนรับผู้อื่นได้ เพื่อเป็นการแสดงความรักของเราต่อพวกเขาและต่อพระคริสต์ การมีน้ำใจรับรองแขก คือการให้เนื้อที่และเวลาแก่ผู้ที่ขัดสน – DCM

การมีน้ำใจต้อนรับเลี้ยงดูแขก สามารถเติมเต็มช่องว่างในหัวใจที่โดดเดี่ยวได้

ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น – 1 เปโตร 4:9

อ่าน: โรม 12:3-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 3-4; กาลาเทีย 6

ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ การต้อนรับขับสู้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพชีวิตคริสเตียน และได้ถูกบันทึกไว้เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของผู้นำคริสตจักร (1ทธ.3:2, ทต.1:8) อีกทั้งเป็นคำสั่งเพื่อแสดงออกถึงความรักของผู้ที่ติดตามพระเยซู (รม.12:13, 1ปต.4:9) แต่ความหมายของคำนี้ลึกซึ้งกว่าการเป็นเจ้าบ้าน ที่มีน้ำใจหรือการเปิดบ้านรับรองแขก

รากศัพท์ภาษากรีกของคำว่า “น้ำใจรับรองแขก” หมายความว่า “การรักคนแปลกหน้า” เมื่อเปาโลพูดถึงการ “มีน้ำใจอัธยาศัยไมตรี” ท่านกำลังเรียกร้องให้เราสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่ขัดสน และนี่ไม่ใช่เรื่องง่าย

นักเขียน เฮนรี่ นูเว็น เปรียบเทียบสิ่งนี้กับการยื่นมือเข้าไปหาคนที่เราพบบนเส้นทางแห่งชีวิตของเรา คนที่อาจห่างเหินจากวัฒนธรรม ประเทศ เพื่อน ครอบครัว หรือแม้แต่จากพระเจ้า นูเว็นเขียนไว้ว่า “การมีน้ำใจต้อนรับแขกจึงมีนัยสำคัญคือ การให้โอกาสคนแปลกหน้าสามารถเข้ามาเป็นเพื่อน แทนที่จะเป็นศัตรู การมีไมตรีจิตไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงคนอื่น แต่เป็นการให้โอกาสแก่ผู้อื่น เพื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้”

ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ในบ้าน หอพักของมหาวิทยาลัย ห้องขัง หรือในค่ายทหาร เราสามารถต้อนรับผู้อื่นได้ เพื่อเป็นการแสดงความรักของเราต่อพวกเขาและต่อพระคริสต์ การมีน้ำใจรับรองแขก คือการให้เนื้อที่และเวลาแก่ผู้ที่ขัดสน – DCM

การมีน้ำใจต้อนรับเลี้ยงดูแขก สามารถเติมเต็มช่องว่างในหัวใจที่โดดเดี่ยวได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.