กลับมา

วันที่ 29-9-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตย์ของเขา – โฮเชยา 14:4

อ่าน: โฮเชยา 14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 7-8, เอเฟซัส 2

ชนชาติอิสราเอลล้มลงในความบาป และพระเจ้าต้องการให้โฮเชยาบอกพวกเขาว่าพระองค์เสียใจแค่ไหน ในบทแรกๆของโฮเชยา จึงได้มีเรื่องแปลกๆที่พระเจ้าบัญชาให้ผู้เผย พระวจนะแต่งงานกับโสเภณีชื่อ โกเมอร์ ทำให้เห็นภาพของสามีที่สัตย์ซื่อต่อคู่สมรสที่นอกใจ โฮเชยาได้รับรู้ความเจ็บปวดของพระเจ้าที่ยูดาห์นอกใจพระองค์ฝ่ายวิญญาณ

เมื่อโฮเชยาเขียนตอนจบของพระธรรมนี้ ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า แม้ชนชาติอิสราเอลจะทำให้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ต้องเจ็บปวด พระองค์ยังทรงสัญญาว่าจะประทานการรักษา การอภัยโทษ และความรุ่งเรือง ถ้าพวกเขากลับมาหาพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตย์ของเขา เราจะรักเขาทั้งหลายด้วยเต็มใจ…เขาทั้งหลายจะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของเรา” (ฮชย.14:4-7)

ชีวิตของผู้ที่หันหลังให้กับพระเจ้ามักจะเป็นชีวิตแห่งความรู้สึกผิดและความว่างเปล่า ผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงที่ล้มลงในวิถีชีวิตแห่งบาปจะ รู้อยู่แก่ใจของเขาว่าการไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าทำให้เกิดผลเสีย

แต่พระเจ้าแห่งพระคุณได้ทรงสัญญาว่าจะประทานการอภัยโทษและความรุ่งเรืองให้กับชนชาติอิสราเอลฉันใด ทุกวันนี้ พระองค์ก็ยังประทานการคืนสู่สภาพดีให้แก่ผู้ที่สารภาพบาปอย่างจริงใจเช่นกัน(1ยน.1:9) คุณเคยตัดสินใจผิดทำให้ตัวเองพลาดไปหรือไม่ จงกลับมาเถิด สารภาพและทูลขอการฟื้นฟูในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้ง – HDF

ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า

เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตย์ของเขา – โฮเชยา 14:4

อ่าน: โฮเชยา 14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 7-8; เอเฟซัส 2

ชนชาติอิสราเอลล้มลงในความบาป และพระเจ้าต้องการให้โฮเชยาบอกพวกเขาว่าพระองค์เสียใจแค่ไหน ในบทแรกๆของโฮเชยา จึงได้มีเรื่องแปลกๆที่พระเจ้าบัญชาให้ผู้เผย พระวจนะแต่งงานกับโสเภณีชื่อ โกเมอร์ ทำให้เห็นภาพของสามีที่สัตย์ซื่อต่อคู่สมรสที่นอกใจ โฮเชยาได้รับรู้ความเจ็บปวดของพระเจ้าที่ยูดาห์นอกใจพระองค์ฝ่ายวิญญาณ

เมื่อโฮเชยาเขียนตอนจบของพระธรรมนี้ ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า แม้ชนชาติอิสราเอลจะทำให้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ต้องเจ็บปวด พระองค์ยังทรงสัญญาว่าจะประทานการรักษา การอภัยโทษ และความรุ่งเรือง ถ้าพวกเขากลับมาหาพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตย์ของเขา เราจะรักเขาทั้งหลายด้วยเต็มใจ…เขาทั้งหลายจะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของเรา” (ฮชย.14:4-7)

ชีวิตของผู้ที่หันหลังให้กับพระเจ้ามักจะเป็นชีวิตแห่งความรู้สึกผิดและความว่างเปล่า ผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงที่ล้มลงในวิถีชีวิตแห่งบาปจะ รู้อยู่แก่ใจของเขาว่าการไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าทำให้เกิดผลเสีย

แต่พระเจ้าแห่งพระคุณได้ทรงสัญญาว่าจะประทานการอภัยโทษและความรุ่งเรืองให้กับชนชาติอิสราเอลฉันใด ทุกวันนี้ พระองค์ก็ยังประทานการคืนสู่สภาพดีให้แก่ผู้ที่สารภาพบาปอย่างจริงใจเช่นกัน(1ยน.1:9) คุณเคยตัดสินใจผิดทำให้ตัวเองพลาดไปหรือไม่ จงกลับมาเถิด สารภาพและทูลขอการฟื้นฟูในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้ง – HDF

ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง