เรื่องอะไรกันแน่?

วันที่ 7-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาป และถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือญาติของข้าพเจ้าตามเชื้อชาติ – โรม 9:3

อ่าน: โรม 9:1-5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 72-73, โรม 9:1-15

เมื่อเร็วๆ นี้ ขณะที่ผมดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งคนแน่นขนัด ผมสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินแหวกฝูงชนออกไปโดยไม่สนใจใคร ผมรู้สึกสะดุดตากับอักษรตัวพิมพ์ใหญ่บนเสื้อของเธอที่เขียนว่า “เรื่องของฉัน” และเธอก็กำลังทำอย่างที่บอกอยู่บนเสื้อตัวนั้น

ผมเกรงว่าเธอจะไม่ใช่คนเดียวที่เป็นเช่นนั้น แต่ทุกวันนี้หญิงชายจำนวนมากล้วนประกาศตัวเช่นนั้นจนจะกลายเป็นคำขวัญประจำใจของโลกยุคใหม่ไปแล้ว แต่ถ้อยคำนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับสาวกของพระคริสต์ เพราะนี่ไม่ใชเรื่องเกี่ยวกับตัวเรา แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และผู้อื่น

อัครทูตเปาโลรับรู้ว่าความจริงในข้อนี้สำคัญมาก ท่านห่วงใยและปรารถนาให้ชนชาติอิสราเอล เพื่อนร่วมชาติของท่าน ได้รู้จักพระคริสต์ จนถึงกับกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาป และถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้า คือญาติของข้าพเจ้าตามเชื้อชาติ” (รม.9:3) คำพูดนี้สำคัญยิ่ง! เปาโลไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเอง แต่ท่านยืนยันว่าท่านยินดีที่จะสละชีวิตนิรันดร์ของตนเองเพื่อแลกกับชีวิตนิรันดร์ของผู้อื่น

คำสอนของเปาโลย้ำเตือนเราอีกครั้งถึงการเสียสละตนเอง ในโลกที่ต่างคนต่างทำร้ายกันและกันด้วยการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เราต้องถามตัวเองว่า ชีวิตนี้มีแต่เรื่องของเราเองคนเดียว หรือว่าเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์และผู้ที่พระองค์ทรงตามหา?

ลองคิดดูให้ดีว่า เป็นเรื่องอะไรกันแน่? – BC

ชีวิตของเราควรจะประทับตราแห่งความรักที่มีต่อพระคริสต์และผู้อื่น ไม่ใช่หมกมุ่นแต่กับตัวเอง

ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาป และถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือญาติของข้าพเจ้าตามเชื้อชาติ – โรม 9:3

อ่าน: โรม 9:1-5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 72-73; โรม 9:1-15

เมื่อเร็วๆนี้ ขณะที่ผมดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งคนแน่นขนัด ผมสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินแหวกฝูงชนออกไปโดยไม่สนใจใคร ผมรู้สึกสะดุดตากับอักษรตัวพิมพ์ใหญ่บนเสื้อของเธอที่เขียนว่า “เรื่องของฉัน” และเธอก็กำลังทำอย่างที่บอกอยู่บนเสื้อตัวนั้น

ผมเกรงว่าเธอจะไม่ใช่คนเดียวที่เป็นเช่นนั้น แต่ทุกวันนี้หญิงชายจำนวนมาก ล้วนประกาศตัวเช่นนั้นจนจะกลายเป็นคำขวัญประจำใจของโลก ยุคใหม่ไปแล้ว แต่ถ้อยคำนี้ไม่เป็นความจริง สำหรับสาวกของพระคริสต์ เพราะนี่ไม่ใชเรื่องเกี่ยวกับตัวเรา แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และผู้อื่น

อัครทูตเปาโลรับรู้ว่าความจริงในข้อนี้สำคัญมาก ท่านห่วงใยและปรารถนาให้ชนชาติอิสราเอล เพื่อนร่วมชาติของท่าน ได้รู้จักพระคริสต์ จนถึงกับกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาป และถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้า คือญาติของข้าพเจ้าตามเชื้อชาติ” (รม.9:3) คำพูดนี้สำคัญยิ่ง! เปาโลไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเอง แต่ท่านยืนยันว่าท่านยินดีที่จะสละชีวิตนิรันดร์ของตนเองเพื่อแลกกับชีวิตนิรันดร์ของผู้อื่น

คำสอนของเปาโลย้ำเตือนเราอีกครั้งถึงการเสียสละตนเอง ในโลกที่ต่างคนต่างทำร้ายกันและกันด้วยการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เราต้องถามตัวเองว่า ชีวิตนี้มีแต่เรื่องของเราเองคนเดียว หรือว่าเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์และผู้ที่พระองค์ทรงตามหา?

ลองคิดดูให้ดีว่า เป็นเรื่องอะไรกันแน่? – BC

ชีวิตของเราควรจะประทับตราแห่งความรัก ที่มีต่อพระคริสต์และผู้อื่น ไม่ใช่หมกมุ่นแต่กับตัวเอง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง