เริ่มตั้งแต่เด็ก

วันที่ 23-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้ารับคำของเรา และสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้า…นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า – สุภาษิต 2:1,5

อ่าน: สุภาษิต 2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 113-115, 1 โครินธ์ 6

แอ๊ดดี้กังวลเล็กน้อย เพราะกว่าที่ทุกคนจะมาพร้อมกันที่โต๊ะอาหารในเย็นวันอาทิตย์ บางคนก็เริ่มทานอาหารไปแล้ว “เรายังไม่ได้อธิษฐานกันเลยนะคะ” หลานสาววัย 3 ขวบพูดขึ้นมา เธอกลัวว่าเราลืมขอบพระคุณพระเจ้า

การที่เธอห่วงเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่า แอ๊ดดี้เริ่มพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี ซึ่งพ่อแม่ของเธอสอนไว้ตั้งแต่ยังเล็ก กิจวัตรประจำวันเล็กๆ น้อยๆ เช่นนี้ ช่วยให้เธอรู้คุณค่าของการอธิษฐานและการขอบพระคุณ ซึ่งจะเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจให้กับเธอในอนาคต

สุภาษิตบอกว่าหัวใจของการสั่งสอนตักเตือนเด็กๆ คือ คำสอนที่เต็มไปด้วยเป้าหมาย

การเลี้ยงดูเด็กในยุคที่เต็มไปด้วยกระแสต่อต้านความเชื่อคริสเตียน ไม่ใช่เรื่องง่าย พ่อแม่อาจสงสัยว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระผู้ช่วยให้รอดและมีชีวิตที่พระองค์พอพระทัย สุภาษิตบอกว่าหัวใจของการสั่งสอนตักเตือนเด็กๆ คือ คำสอนที่เต็มไปด้วยเป้าหมายของพ่อแม่ (สภษ.1:8) เช่นเรื่องการฟังเพื่อรับปัญญา (สภษ.2:2) การแสวงหาความเข้าใจ (สภษ.2:3) การเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า (สภษ.2:5) การท่องจำคำสอนของพ่อแม่ (สภษ.3:1) และการแสวงหาความรอบรู้ (สภษ.4:1) เมื่อพ่อแม่ให้คำแนะนำสั่งสอนแก่บุตรและบุตร “ถือรักษา” คำสอนเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นนิสัย (สภษ.4:1-4)

คุณมีลูกหลานหรือไม่? ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปที่จะเริ่มสอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตอย่างฉลาด – JDB

นิสัยของลูกคุณในอนาคต ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในหัวใจของพวกเขาในวันนี้

บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้ารับคำของเรา และสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้า…นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า – สุภาษิต 2:1,5

อ่าน: สุภาษิต 2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 113-115; 1 โครินธ์ 6

แอ๊ดดี้กังวลเล็กน้อย เพราะกว่าที่ทุกคนจะมาพร้อมกันที่โต๊ะอาหารในเย็นวันอาทิตย์ บางคนก็เริ่มทานอาหารไปแล้ว “เรายังไม่ได้อธิษฐานกันเลยนะคะ” หลานสาววัย 3 ขวบพูดขึ้นมา เธอกลัวว่าเราลืมขอบพระคุณพระเจ้า

การที่เธอห่วงเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่า แอ๊ดดี้เริ่มพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี ซึ่งพ่อแม่ของเธอสอนไว้ตั้งแต่ยังเล็ก กิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ ช่วยให้เธอรู้คุณค่าของการอธิษฐานและการขอบพระคุณ ซึ่งจะเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจให้กับเธอในอนาคต

การเลี้ยงดูเด็กในยุคที่เต็มไปด้วยกระแสต่อต้านความเชื่อคริสเตียน ไม่ใช่เรื่องง่าย พ่อแม่อาจสงสัยว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกๆได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระผู้ช่วยให้รอดและมีชีวิตที่พระองค์พอพระทัย สุภาษิตบอกว่าหัวใจของการสั่งสอนตักเตือนเด็กๆคือ คำสอนที่เต็มไปด้วยเป้าหมายของพ่อแม่ (สภษ.1:8) เช่นเรื่องการฟังเพื่อรับปัญญา (2:2) การแสวงหาความเข้าใจ (2:3) การเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า (2:5) การท่องจำคำสอนของพ่อแม่ (3:1) และการแสวงหาความรอบรู้ (4:1) เมื่อพ่อแม่ให้คำแนะนำสั่งสอนแก่บุตรและบุตร “ถือรักษา” คำสอนเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นนิสัย (4:1-4)

คุณมีลูกหลานหรือไม่? ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปที่จะเริ่มสอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตอย่างฉลาด – JDB

นิสัยของลูกคุณในอนาคต ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในหัวใจของพวกเขาในวันนี้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง