อายุมากขึ้น หรือดียิ่งขึ้น

วันที่ 26-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน – 2 โครินธ์ 4:16

อ่าน: 2 โครินธ์ 4:16-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 119:89-176, 1 โครินธ์ 8

เรารู้สึกตัวว่าเราอายุมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มพูดว่า “เชื่อไหมว่านักเบสบอลมืออาชีพพวกนี้ยังอายุน้อยๆทั้งนั้น” และยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราเลิกถามว่า “สบายดีไหม” และเปลี่ยนเป็น “นี่คุณดูดีมากเลย” ราวกับว่าเราประหลาดใจกับสิ่งที่เห็น

ความชราเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่น่าเสียดายที่สังคมสอนให้เรากลัวการมีอายุมากขึ้นและต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความจริงนั้นไว้ แท้ที่จริง การมีอายุมากขึ้นอาจเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ ความสามารถในการเติบโตของสาวกของพระเยซูเพิ่มพูนขึ้นตามอายุ ดังที่เปาโลกล่าวไว้ว่า “เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน” (2 คร.4:16)

ความชราเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่น่าเสียดายที่สังคมสอนให้เรากลัวการมีอายุมากขึ้นและต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความจริงนั้นไว้

สัญญาณทางกายบางอย่างบ่งบอกว่าเราอายุมากขึ้น แต่ก็มีสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าเรากำลังดีขึ้นด้วย แทนที่เราจะกลายเป็นคนช่างหงุดหงิด ช่างรำคาญ ไม่น่ารัก สาวกที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะต้องพัฒนาตนเองในเรื่องการให้อภัย รู้จักรักและห่วงใยผู้อื่น เราเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางสู่การเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น จนกระทั่ง หัวใจและทัศนติของเราสอดคล้องและสะท้อนพระลักษณะที่น่าประทับใจและวิถีอันน่าเลื่อมใสของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ฉะนั้น เมื่อเราอายุมากขึ้น ให้เรารู้สึกยินดีที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในฝ่ายวิญญาณ เพื่อนของเราจะสังเกตเห็นว่ายิ่งเรามีอายุมากขึ้น เราก็ยิ่งดูดีขึ้น – JS

อย่าเพิ่มแต่ตัวเลขของอายุ แต่ให้เพิ่มสิ่งดีๆ เข้าไปด้วยในฐานะสาวกของพระเยซู

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน – 2 โครินธ์ 4:16

อ่าน: 2 โครินธ์ 4:16-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 119:89-176; 1 โครินธ์ 8

เรารู้สึกตัวว่าเราอายุมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มพูดว่า “เชื่อไหมว่านักเบสบอลมืออาชีพพวกนี้ยังอายุน้อยๆทั้งนั้น” และยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราเลิกถามว่า “สบายดีไหม” และเปลี่ยนเป็น “นี่คุณดูดีมากเลย” ราวกับว่าเราประหลาดใจกับสิ่งที่เห็น

ความชราเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่น่าเสียดายที่สังคมสอนให้เรากลัวการมีอายุมากขึ้นและต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความจริงนั้นไว้ แท้ที่จริง การมีอายุมากขึ้นอาจเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ ความสามารถในการเติบโตของสาวกของพระเยซูเพิ่มพูนขึ้นตามอายุ ดังที่เปาโลกล่าวไว้ว่า “เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน” (2 คร.4:16)

สัญญาณทางกายบางอย่างบ่งบอกว่าเราอายุมากขึ้น แต่ก็มีสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าเรากำลังดีขึ้นด้วย แทนที่เราจะกลายเป็นคนช่างหงุดหงิด ช่างรำคาญ ไม่น่ารัก สาวกที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะต้องพัฒนาตนเองในเรื่องการให้อภัย รู้จักรักและห่วงใยผู้อื่น เราเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางสู่การเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น จนกระทั่ง หัวใจและทัศนติของเราสอดคล้องและสะท้อนพระลักษณะที่น่าประทับใจและวิถีอันน่าเลื่อมใสของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ฉะนั้น เมื่อเราอายุมากขึ้น ให้เรารู้สึกยินดีที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในฝ่ายวิญญาณ เพื่อนของเราจะสังเกตเห็นว่ายิ่งเรามีอายุมากขึ้น เราก็ยิ่งดูดีขึ้น – JS

อย่าเพิ่มแต่ตัวเลขของอายุ แต่ให้เพิ่มสิ่งดีๆ เข้าไปด้วยในฐานะสาวกของพระเยซู

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง