ห้องที่ดีที่สุด

วันที่ 6-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น – 1 เปโตร 4:9

อ่าน: 1 เปโตร 4:7-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 70-71, โรม 8:22-39

ระหว่างที่ผมเดินทางไปทำงานวิจัยที่เยอรมนี ผมรู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่าจะต้องพักที่อาราม ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นห้องที่น่าอึดอัด ไม่มีเครื่องทำความร้อน พื้นหินเย็นเฉียบ และเตียงแข็งๆ แต่เมื่อไปถึง ผมกลับพบห้องที่แสนจะอบอุ่น น่าอยู่และสะดวกสบาย เพื่อนของผมเล่าว่า “พวกบาทหลวงเชื่อว่าการปรนนิบัติแขกผู้มาเยือนก็เหมือนกับการปรนนิบัติพระคริสต์” แม้พวกเขา เองจะไม่ได้อยู่อย่างสะดวกสบาย แต่พวกเขาก็พอใจในสภาพที่เป็นอยู่

โรเบิร์ต เฮอร์ริค กวีชาวอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 17 เขียนบทกลอนไว้ว่า

สิ่งดีเลิศแด่พระคริสต์มอบถวาย
เพราะความรักมากมายข้าได้รับ
ทรงค้ำจุนข้าวิงวอนพระสดับ
โปรดประทับบัลลังก์ใจข้าขอเชิญ

ดูเหมือนว่าการเชิญพระคริสต์เข้ามาในใจของเรา จะง่ายกว่าการให้ผู้อื่นมาสัมผัสชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องให้พักที่บ้านหรือการให้เวลาพูดคุย เรามักจะปฏิบัติต่อผู้อื่นราวกับเขาเป็นผู้บุกรุกมากกว่าเป็นแขกคนสำคัญของเรา

เปโตรกล่าวว่า “ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือ จงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น” (1 ปต.4:8-9)

เราให้เกียรติพระคริสต์ หากเรามอบห้องที่ดีที่สุดให้กับพระองค์ คือ หัวใจของเรา และการต้อนรับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ – DCM

หากจะรู้จักความรัก คุณต้องเปิดใจต่อพระเยซู
แต่หากจะแสดงความรัก คุณต้องเปิดใจต่อผู้อื่น

ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น – 1 เปโตร 4:9

อ่าน: 1 เปโตร 4:7-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 70-71; โรม 8:22-39

ระหว่างที่ผมเดินทางไปทำงานวิจัยที่เยอรมนี ผมรู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่าจะต้องพักที่อาราม ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นห้องที่น่าอึดอัด ไม่มีเครื่องทำความร้อน พื้นหินเย็นเฉียบ และเตียงแข็งๆ แต่เมื่อไปถึง ผมกลับพบห้องที่แสนจะอบอุ่น น่าอยู่และสะดวกสบาย เพื่อนของผมเล่าว่า “พวกบาทหลวงเชื่อว่าการปรนนิบัติแขกผู้มาเยือนก็เหมือนกับการปรนนิบัติพระคริสต์” แม้พวกเขา เองจะไม่ได้อยู่อย่างสะดวกสบาย แต่พวกเขาก็พอใจในสภาพที่เป็นอยู่

โรเบิร์ต เฮอร์ริค กวีชาวอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 17 เขียนบทกลอนไว้ว่า

สิ่งดีเลิศแด่พระคริสต์มอบถวาย

เพราะความรักมากมายข้าได้รับ

ทรงค้ำจุนข้าวิงวอนพระสดับ

โปรดประทับบัลลังก์ใจข้าขอเชิญ

ดูเหมือนว่าการเชิญพระคริสต์เข้ามาในใจของเรา จะง่ายกว่าการให้ผู้อื่นมาสัมผัสชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องให้พักที่บ้านหรือการให้เวลาพูดคุย เรามักจะปฏิบัติต่อผู้อื่นราวกับเขาเป็นผู้บุกรุกมากกว่าเป็นแขกคนสำคัญของเรา

เปโตรกล่าวว่า “ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือ จงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น” (1 ปต.4:8-9)

เราให้เกียรติพระคริสต์ หากเรามอบห้องที่ดีที่สุดให้กับพระองค์ คือ หัวใจของเรา และการต้อนรับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ – DCM

หากจะรู้จักความรัก คุณต้องเปิดใจต่อพระเยซู แต่หากจะแสดงความรัก คุณต้องเปิดใจต่อผู้อื่น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง