หลุดวงโคจรไปดาวอังคาร

วันที่ 4-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ที่ไม่มีน้ำ – สดุดี 63:1

อ่าน: สดุดี 63

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 66-67, โรม 7

ผมยังอดประหลาดใจไม่ได้ที่เราสามารถยิงกล้องสำรวจออกไปสู่ห้วงลึกของอวกาศได้ แต่น่าเสียดายหากระหว่างทางกล้องนั้นถูกแรงโน้มถ่วงดึงเข้าไปหาวัตถุที่ไม่สำคัญ ระวังให้ดี! ชีวิตเราอาจเป็นอย่างนั้นด้วย

เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกให้ติดตามพระองค์ พระองค์ประสงค์ให้พวกเขาเริ่มชีวิตการเดินทางติดตามพระองค์ด้วยความรัก เส้นทางของสาวกของพระคริสต์คือเส้นทางที่เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นและมากขึ้น แต่ระหว่างทางเรามักจะถูกเบี่ยงเบนและดึงดูดโดยสิ่งล่อลวงที่มีความสำคัญน้อยกว่า จนทำให้เราเลิกติดตามพระองค์ และเข้าสู่การโคจรรอบความว่างเปล่าและไม่น่าพึงพอใจในที่สุด

สดุดี 63 เป็นยารักษาชีวิตที่ติดอยู่ในวงโคจรนั้น ดาวิดติดตามพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์คือ ผู้เดียวที่สามารถตอบสนองความปรารถนาที่อยู่ภายใน เพราะ “ความรักมั่นคงของพระองค์ ดีกว่าชีวิต” (ข้อ 3) ท่านชื่นชมยินดีในการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าตลอดเวลา “เมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์ ขณะอยู่บนที่นอน และภาวนาถึงพระองค์ทุกๆยาม” (ข้อ 6) ดาวิดเข้าใจดีว่าความสุขและจุดประสงค์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการชื่นชมพระเจ้าอยู่ห่างๆ แต่เกิดจากการติดตามพระองค์อย่างจริงจังต่างหาก

ให้เรากลับมาอยู่บนเส้นทางและติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น! – JS

ยิ่งคุณเดินใกล้พระเจ้ามากเท่าไร
สิ่งที่จะมาแทรกกลางระหว่างคุณกับพระเจ้า ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ที่ไม่มีน้ำ – สดุดี 63:1

อ่าน: สดุดี 63

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 66-67; โรม 7

ผมยังอดประหลาดใจไม่ได้ที่เราสามารถยิงกล้องสำรวจออกไปสู่ห้วงลึกของอวกาศได้ แต่น่าเสียดายหากระหว่างทางกล้องนั้นถูกแรงโน้มถ่วงดึงเข้าไปหาวัตถุที่ไม่สำคัญ ระวังให้ดี! ชีวิตเราอาจเป็นอย่างนั้นด้วย

เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกให้ติดตามพระองค์ พระองค์ประสงค์ให้พวกเขาเริ่มชีวิตการเดินทางติดตามพระองค์ด้วยความรัก เส้นทางของสาวกของพระคริสต์คือเส้นทางที่เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นและมากขึ้น แต่ระหว่างทางเรามักจะถูกเบี่ยงเบนและดึงดูดโดยสิ่งล่อลวงที่มีความสำคัญน้อยกว่า จนทำให้เราเลิกติดตามพระองค์ และเข้าสู่การโคจรรอบความว่างเปล่าและไม่น่าพึงพอใจในที่สุด

สดุดี 63 เป็นยารักษาชีวิตที่ติดอยู่ในวงโคจรนั้น ดาวิดติดตามพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์คือ ผู้เดียวที่สามารถตอบสนองความปรารถนาที่อยู่ภายใน เพราะ “ความรักมั่นคงของพระองค์ ดีกว่าชีวิต” (ข้อ 3) ท่านชื่นชมยินดีในการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าตลอดเวลา “เมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์ ขณะอยู่บนที่นอน และภาวนาถึงพระองค์ทุกๆยาม” (ข้อ 6) ดาวิดเข้าใจดีว่าความสุขและจุดประสงค์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการชื่นชมพระเจ้าอยู่ห่างๆ แต่เกิดจากการติดตามพระองค์อย่างจริงจังต่างหาก

ให้เรากลับมาอยู่บนเส้นทางและติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น! – JS

ยิ่งคุณเดินใกล้พระเจ้ามากเท่าไร สิ่งที่จะมาแทรกกลางระหว่างคุณกับพระเจ้า ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง