สัญญิง สัญญา

วันที่ 21-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ซาราห์ก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชรา ตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่าน – ปฐมกาล 21:2

อ่าน: ปฐมกาล 12:1-4; 21:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 107-109, 1 โครินธ์ 4

เวลาที่ใครพูดว่า “สัญญิง สัญญา” พร้อมกับถอนหายใจ หมายความว่าเขากำลังผิดหวังกับคนที่ไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ ยิ่งมีการผิดสัญญาบ่อยเท่าไหร่ ความเสียใจก็จะยิ่งมากและการถอนหายใจก็จะแรงขึ้นเท่านั้น

คุณเคยรู้สึกไหมว่าพระเจ้าไม่รักษาสัญญา? ทัศนคตินี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

คุณเคยรู้สึกไหมว่าพระเจ้าไม่รักษาสัญญา?

พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่า “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่” (ปฐก.12:2) แต่ท่านต้องรอ ถึง 25 ปีกว่าอิสอัคบุตรชายจะถือกำเนิด (21:5) ในระหว่างนั้น ท่านเฝ้าถามพระเจ้าว่าท่านจะมีบุตรได้อย่างไร (15:2) และท่านถึงกับเลือกที่จะมีบุตรผ่านทางสาวใช้ของภรรยา (16:15) แม้ชีวิตของท่านจะมีขึ้นมีลง แต่พระเจ้าทรงย้ำเตือนอับราฮัมอยู่ตลอดเวลาถึงพระสัญญาที่จะประทานบุตรให้กับท่าน ในขณะเดียวกันก็ทรงเรียกร้องให้ท่านเดินไปกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและด้วยความเชื่อ (17:1-2)

เมื่อเราอ้างพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ไม่ว่าเรื่องสันติสุขภายในจิตใจ ความกล้าหาญ หรือการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้กับเรา เราก็กำลังมอบตัวเองไว้ในพระหัตถ์และในกำหนดการของพระเจ้า บางครั้งขณะที่เรารอคอย เราอาจจะรู้สึกราวกับว่าพระเจ้าทรงลืมเราไปแล้ว แต่การวางใจในพระองค์เป็นการยึดมั่นความจริงที่ว่าพระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อเมื่อเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ ความมั่นใจอยู่ในใจของเรา แต่เวลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ – DCM

พระสัญญาทุกถ้อยคำของพระเจ้ามีพระปัญญา
ความรัก และฤทธิ์อำนาจของพระองค์คอยสนับสนุน

ซาราห์ก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชรา ตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่าน – ปฐมกาล 21:2

อ่าน: ปฐมกาล 12:1-4; 21:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 107-109; 1 โครินธ์ 4

เวลาที่ใครพูดว่า “สัญญิง สัญญา” พร้อมกับถอนหายใจ หมายความว่าเขากำลังผิดหวังกับคนที่ไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ ยิ่งมีการผิดสัญญาบ่อยเท่าไหร่ ความเสียใจก็จะยิ่งมากและการถอนหายใจก็จะแรงขึ้นเท่านั้น

คุณเคยรู้สึกไหมว่าพระเจ้าไม่รักษาสัญญา? ทัศนคตินี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่า “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่” (ปฐก.12:2) แต่ท่านต้องรอ ถึง 25 ปีกว่าอิสอัคบุตรชายจะถือกำเนิด (21:5) ในระหว่างนั้น ท่านเฝ้าถามพระเจ้าว่าท่านจะมีบุตรได้อย่างไร (15:2) และท่านถึงกับเลือกที่จะมีบุตรผ่านทางสาวใช้ของภรรยา (16:15) แม้ชีวิตของท่านจะมีขึ้นมีลง แต่พระเจ้าทรงย้ำเตือนอับราฮัมอยู่ตลอดเวลาถึงพระสัญญาที่จะประทานบุตรให้กับท่าน ในขณะเดียวกันก็ทรงเรียกร้องให้ท่านเดินไปกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและด้วยความเชื่อ (17:1-2)

เมื่อเราอ้างพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ไม่ว่าเรื่องสันติสุขภายในจิตใจ ความกล้าหาญ หรือการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้กับเรา เราก็กำลังมอบตัวเองไว้ในพระหัตถ์และในกำหนดการของพระเจ้า บางครั้งขณะที่เรารอคอย เราอาจจะรู้สึกราวกับว่าพระเจ้าทรงลืมเราไปแล้ว แต่การวางใจในพระองค์เป็นการยึดมั่นความจริงที่ว่าพระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อเมื่อเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ ความมั่นใจอยู่ในใจของเรา แต่เวลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ – DCM

พระสัญญาทุกถ้อยคำของพระเจ้ามีพระปัญญา ความรัก และฤทธิ์อำนาจของพระองค์คอยสนับสนุน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง