วันนี้ ไม่ใช่ตลอดไป

วันที่ 10-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว – วิวรณ์ 21:4

อ่าน: วิวรณ์ 21:1-5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 79-80, โรม 11:1-18

เมื่อฉันเป็นเด็ก ฉันมักจะแสดงอาการเหมือนเจ็บมาก เมื่อเป็นแผลฟกช้ำหรือรอยถลอกเพียงเล็กน้อย ซึ่งพ่อจะสอนฉันบ่อยๆว่า “ลองคิดถึงเวลาที่แผลหายเจ็บแล้วสิลูก ว่าลูกจะรู้สึกดีสักแค่ไหน” คำแนะนำของพ่อในตอนนั้นดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ เพราะฉันคิดอะไรไม่ออกนอกจากความเจ็บปวดที่ฉันกำลังเผชิญ และดูเหมือนว่าวิธีตอบสนองที่เหมาะที่สุดคือการร้องไห้เสียงดัง กับการบีบน้ำตาออกมาเป็นถังๆ

แต่เมื่อเวลาผ่านไป คำสอนของพ่อได้ช่วยให้ฉัน ผ่านความทุกข์ยากลำบากบางอย่างมาได้ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากการเสียใจ หรือความทรมานจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยฉันจะเตือนตัวเองว่า วันนี้ไม่ใช่ตลอดไป

เราที่เป็นคริสเตียนมั่นใจว่า พระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้กับเรา ความทุกข์ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างตั้งแต่เริ่มต้น แต่เป็นสัญญาณเตือนชั่วคราวว่าโลกนี้มีการละเมิดกฏระเบียบที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เราประกาศพระวจนะเรื่องแผนการของพระเจ้าที่ทรงไถ่โลกนี้จากความทุกข์ยากที่เกิดจากความบาป

แม้เราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและความผิดหวังได้ (ยน.16:33) แต่เราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ความทุกข์ยากบางอย่างจะบรรเทาลงในโลกนี้ แต่ความทุกข์ทั้งปวงจะได้รับการบรรเทา เมื่อในที่สุดพระเจ้าทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่อย่าง ถาวร (วว.21:1) วันนี้ไม่ใช่ตลอดไป – JAL

สิ่งที่จะได้รับในสวรรค์ มีมากเกินพอ ที่จะชดเชยการสูญเสียในโลกนี้

ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว – วิวรณ์ 21:4

อ่าน: วิวรณ์ 21:1-5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 79-80; โรม 11:1-18

เมื่อฉันเป็นเด็ก ฉันมักจะแสดงอาการเหมือนเจ็บมาก เมื่อเป็นแผลฟกช้ำหรือรอยถลอกเพียงเล็กน้อย ซึ่งพ่อจะสอนฉันบ่อยๆว่า “ลองคิดถึงเวลาที่แผลหายเจ็บแล้วสิลูก ว่าลูกจะรู้สึกดีสักแค่ไหน” คำแนะนำของพ่อในตอนนั้นดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ เพราะฉันคิดอะไรไม่ออกนอกจากความเจ็บปวดที่ฉันกำลังเผชิญ และดูเหมือนว่าวิธีตอบสนองที่เหมาะที่สุดคือการร้องไห้เสียงดัง กับการบีบน้ำตาออกมาเป็นถังๆ

แต่เมื่อเวลาผ่านไป คำสอนของพ่อได้ช่วยให้ฉัน ผ่านความทุกข์ยากลำบากบางอย่างมาได้ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากการเสียใจ หรือความทรมานจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยฉันจะเตือนตัวเองว่า วันนี้ไม่ใช่ตลอดไป

เราที่เป็นคริสเตียนมั่นใจว่า พระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้กับเรา ความทุกข์ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างตั้งแต่เริ่มต้น แต่เป็นสัญญาณเตือนชั่วคราวว่าโลกนี้มีการละเมิดกฏระเบียบที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เราประกาศพระวจนะเรื่องแผนการของพระเจ้าที่ทรงไถ่โลกนี้จากความทุกข์ยากที่เกิดจากความบาป

แม้เราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและความผิดหวังได้ (ยน.16:33) แต่เราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ความทุกข์ยากบางอย่างจะบรรเทาลงในโลกนี้ แต่ความทุกข์ทั้งปวงจะได้รับการบรรเทา เมื่อในที่สุดพระเจ้าทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่อย่าง ถาวร (วว.21:1) วันนี้ไม่ใช่ตลอดไป – JAL

สิ่งที่จะได้รับในสวรรค์ มีมากเกินพอ ที่จะชดเชยการสูญเสียในโลกนี้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง