มารบังคับให้ทำ

วันที่ 5-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตาม – ยากอบ 1:14

อ่าน: ยากอบ 1:12-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 68-69, โรม 8:1-21

ในเดือนมีนาคม 2009 สตรีวัย 62 ปี ถูกจับในข้อหาขโมยเงินกว่า 73,000 ดอลล่าร์ จากคริสตจักรในรัฐวอชิงตัน เธอบอกนักสืบที่สอบสวนเธอว่า “ซาตานมีส่วนอย่างมากในการขโมยครั้งนี้” ฟังดูเหมือนเธอถูกมารบังคับให้ทำ

ซาตานอาจจะมีบทบาทในการตัดสินใจของเธอ แต่เธอมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองและความบาป มารล่อลวงผู้เชื่อ แต่มันไม่ได้เป็นผู้ทำให้เราทำบาป ยากอบบอกกับเราว่า เราไม่มีสิทธิที่จะโทษพระเจ้าเช่นกัน “เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า ‘พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลง’ เพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย” (ยก.1:13) เพราะพระองค์ประเสริฐและบริสุทธิ์

ถ้าอย่างนั้น เราจะโทษใครดี? ยากอบกล่าวว่า “แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตาม” (ข้อ 14) เช่นเดียวกับที่ชาวประมงใช้เบ็ดเพื่อล่อเหยื่อ ความชั่วและความปรารถนาที่ขาดการควบคุมของเราเอง ที่ทำให้เรายอมแพ้ต่อการทดลองและความบาป

เมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า และทำบาป อย่าให้เราเอาแต่โทษคนอื่น หรือเข้าข้างตัวเองและอ้างว่า “มารบังคับให้ฉันทำ” แต่ให้เรายืดอกแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง สารภาพบาปต่อพระบิดา ผู้ทรงพระคุณและให้อภัย แล้วกลับมาเริ่มต้นดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอีกครั้ง – MW

เมื่อเราทำบาป ผู้ที่ต้องถูกตำหนิ คือ ตัวเราเอง

แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตาม – ยากอบ 1:14

อ่าน: ยากอบ 1:12-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 68-69; โรม 8:1-21

ในเดือนมีนาคม 2009 สตรีวัย 62 ปี ถูกจับในข้อหาขโมยเงินกว่า 73,000 ดอลล่าร์ จากคริสตจักรในรัฐวอชิงตัน เธอบอกนักสืบที่สอบสวนเธอว่า “ซาตานมีส่วนอย่างมากในการขโมยครั้งนี้” ฟังดูเหมือนเธอถูกมารบังคับให้ทำ

ซาตานอาจจะมีบทบาทในการตัดสินใจของเธอ แต่เธอมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองและความบาป มารล่อลวงผู้เชื่อ แต่มันไม่ได้เป็นผู้ทำให้เราทำบาป ยากอบบอกกับเราว่า เราไม่มีสิทธิที่จะโทษพระเจ้าเช่นกัน “เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า ‘พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลง’ เพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย” (ยก.1:13) เพราะพระองค์ประเสริฐและบริสุทธิ์

ถ้าอย่างนั้น เราจะโทษใครดี? ยากอบกล่าวว่า “แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลง เมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนำให้กระทำตาม” (ข้อ 14) เช่นเดียวกับที่ชาวประมงใช้เบ็ดเพื่อล่อเหยื่อ ความชั่วและความปรารถนาที่ขาดการควบคุมของเราเอง ที่ทำให้เรายอมแพ้ต่อการทดลองและความบาป

เมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า และทำบาป อย่าให้เราเอาแต่โทษคนอื่น หรือเข้าข้างตัวเองและอ้างว่า “มารบังคับให้ฉันทำ” แต่ให้เรายืดอกแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง สารภาพบาปต่อพระบิดา ผู้ทรงพระคุณและให้อภัย แล้วกลับมาเริ่มต้นดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอีกครั้ง – MW

เมื่อเราทำบาป ผู้ที่ต้องถูกตำหนิ คือ ตัวเราเอง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง