มั่นใจในพระวจนะ

วันที่ 22-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ – 2 เปโตร 1:16

อ่าน: 2 เปโตร 1:3-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 110-112, 1 โครินธ์ 5

หนังสือสำหรับเด็กเรื่องนาร์เนีย โดยซี.เอส. ลูอิส ใช้สัญลักษณ์สื่อความจริงเกี่ยวกับคริสเตียน ในเรื่องเจ้าชายแคสเปียน ลูอิสเล่าเรื่องทรราชย์ที่มาช่วงชิงบัลลังก์ของอาณาจักรนาร์เนียที่ต้องมนตร์ เจ้าชายแคสเปียน หลานชายของทรราชย์ เคยได้ยินและเชื่อในเรื่องกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาร์เนียที่สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อมาทำลายอำนาจชั่วร้าย แต่ลุงของเขาไม่เชื่อ จึงบอกว่าเป็นเพียงเทพนิยาย

ลูอิสตั้งใจเขียนเรื่องนี้เพื่อสะท้อนภาพคนช่างสงสัยที่มักคิดว่าเรื่องพระคริสต์ในอดีตเป็นเรื่องโกหก แต่ลูอิสเชื่อเช่นเดียวกับบรรดานักวิชาการพระคัมภีร์ว่าบันทึกเรื่องราวชีวิตเหนือธรรมชาติของพระเยซูเป็นเรื่องจริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เซอร์ เฟรดเดอริค เคนยอน อดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์อังกฤษ ก็แน่ใจในความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ ท่านเขียนว่า “ถือได้ว่าทั้งความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของพันธสัญญาใหม่ ไร้ข้อกังขา”

ลูอิสตั้งใจเขียนเรื่องนี้เพื่อสะท้อนภาพคนช่างสงสัยที่มักคิดว่าเรื่องพระคริสต์ในอดีตเป็นเรื่องโกหก

พวกอัครทูตก็มั่นใจเช่นนี้ต่อเรื่องราวของพระเยซู “เพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ของเรา และการที่พระองค์จะเสด็จมานั้น เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด แต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์“ (2 ปต.1:16)

เราแน่ใจได้ว่าเรื่องราวขององค์จอมกษัตริย์ เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำ – HDF

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
คุณสามารถวางใจ ในพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้

เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ – 2 เปโตร 1:16

อ่าน: 2 เปโตร 1:3-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 110-112; 1 โครินธ์ 5

หนังสือสำหรับเด็กเรื่องนาร์เนีย โดยซี.เอส. ลูอิส ใช้สัญลักษณ์สื่อความจริงเกี่ยวกับคริสเตียน ในเรื่องเจ้าชายแคสเปียน ลูอิสเล่าเรื่องทรราชย์ที่มาช่วงชิงบัลลังก์ของอาณาจักรนาร์เนียที่ต้องมนตร์ เจ้าชายแคสเปียน หลานชายของทรราชย์ เคยได้ยินและเชื่อในเรื่องกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาร์เนียที่สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อมาทำลายอำนาจชั่วร้าย แต่ลุงของเขาไม่เชื่อ จึงบอกว่าเป็นเพียงเทพนิยาย

ลูอิสตั้งใจเขียนเรื่องนี้เพื่อสะท้อนภาพคนช่างสงสัยที่มักคิดว่าเรื่องพระคริสต์ในอดีตเป็นเรื่องโกหก แต่ลูอิสเชื่อเช่นเดียวกับบรรดานักวิชาการพระคัมภีร์ว่าบันทึกเรื่องราวชีวิตเหนือธรรมชาติของพระเยซูเป็นเรื่องจริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เซอร์ เฟรดเดอริค เคนยอน อดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์อังกฤษ ก็แน่ใจในความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ ท่านเขียนว่า “ถือได้ว่าทั้งความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของพันธสัญญาใหม่ ไร้ข้อกังขา”

พวกอัครทูตก็มั่นใจเช่นนี้ต่อเรื่องราวของพระเยซู “เพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ของเรา และการที่พระองค์จะเสด็จมานั้น เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด แต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์“ (2 ปต.1:16)

เราแน่ใจได้ว่าเรื่องราวขององค์จอมกษัตริย์ เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำ – HDF

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณสามารถวางใจ ในพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง