พระเจ้าผู้เร้นลับแต่องค์เดียว

วันที่ 14-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก – อิสยาห์ 46:9

อ่าน: อิสยาห์ 46:8-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 89-90, โรม 14

ผมและภรรยาไม่ได้เข้าใจกันและกันตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เธอจะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมผมถึงนั่งดูการแข่งขันเบสบอลได้จนจบเกมทั้งที่ทั้งสองทีมไม่มีวันได้เข้าสู่รอบชิง และผมก็ไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าทำไมเธอถึงมีความสุขกับการจับจ่ายซื้อของนักหนา

การที่เรารักใครสักคนมาก ไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องเข้าใจเขาหรือเธอทุกอย่าง นั่นเป็นข่าวดี เพราะไม่มีทางที่เราจะเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าที่เรารักได้

ด้วยความคิดที่จำกัดและมุมมองที่แคบของเรา ทำให้เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทำเช่นนั้น แม้กระนั้น ก็มีบางคนที่หันหลังให้กับพระเจ้าเมื่อเจอโศกนาฏกรรม เขาคิดว่าความรู้อันจำกัดของตนเองที่มีต่อเหตุการณ์นั้นมีมากกว่าพระปัญญาอันไม่จำกัดของพระเจ้า

แท้ที่จริง บารมีและความน่าเกรงขามของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจะอยู่ที่ไหน? หากเราสามารถเข้าใจพระเจ้าได้ทั้งหมด หรือหากพระองค์เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้มากเท่ากับคนที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่ง เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ คือ เราไม่สามารถลดทอนสติปัญญาของพระองค์ลงมาให้เท่ากับเราได้

อัครทูตเปาโลถามว่า “เพราะว่าใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้” (1 คร.2:16) คำตอบนั้นชัดเจน คือ ไม่มีใครเลย สรรเสริญพระเจ้าที่แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจพระองค์ แต่เรายังสามารถไว้วางใจพระองค์ได้ – JDB

เราไม่มีทางเข้าใจพระเจ้าได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือการนมัสการพระองค์

เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก – อิสยาห์ 46:9

อ่าน: อิสยาห์ 46:8-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 89-90; โรม 14

ผมและภรรยาไม่ได้เข้าใจกันและกันตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เธอจะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมผมถึงนั่งดูการแข่งขันเบสบอลได้จนจบเกมทั้งที่ทั้งสองทีมไม่มีวันได้เข้าสู่รอบชิง และผมก็ไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าทำไมเธอถึงมีความสุขกับการจับจ่ายซื้อของนักหนา

การที่เรารักใครสักคนมาก ไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องเข้าใจเขาหรือเธอทุกอย่าง นั่นเป็นข่าวดี เพราะไม่มีทางที่เราจะเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าที่เรารักได้

ด้วยความคิดที่จำกัดและมุมมองที่แคบของเรา ทำให้เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทำเช่นนั้น แม้กระนั้น ก็มีบางคนที่หันหลังให้กับพระเจ้าเมื่อเจอโศกนาฏกรรม เขาคิดว่าความรู้อันจำกัดของตนเองที่มีต่อเหตุการณ์นั้นมีมากกว่าพระปัญญาอันไม่จำกัดของพระเจ้า

แท้ที่จริง บารมีและความน่าเกรงขามของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจะอยู่ที่ไหน? หากเราสามารถเข้าใจพระเจ้าได้ทั้งหมด หรือหากพระองค์เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้มากเท่ากับคนที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่ง เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ คือ เราไม่สามารถลดทอนสติปัญญาของพระองค์ลงมาให้เท่ากับเราได้

อัครทูตเปาโลถามว่า “เพราะว่าใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้” (1 คร.2:16) คำตอบนั้นชัดเจน คือ ไม่มีใครเลย สรรเสริญพระเจ้าที่แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจพระองค์ แต่เรายังสามารถไว้วางใจพระองค์ได้ – JDB

เราไม่มีทางเข้าใจพระเจ้าได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือการนมัสการพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง