ผู้ให้ที่ไม่แสดงตน

วันที่ 1-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้น – มัทธิว 6:3

อ่าน: มัทธิว 6:1-4

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 57-59, โรม 4

ผมไม่ทราบว่าคุณเป็นอย่างไร แต่ผมชอบให้คนชมเวลาที่ทำอะไรให้คนอื่น และคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยากได้การ์ดหรือคำขอบคุณจากคนอื่น

แต่ในขณะเดียวกัน การไม่แสดงตนก็มีข้อดี เพราะพระเยซูเห็นด้วย

นั่นเป็นเหตุให้ผมประทับใจในของขวัญ ซึ่งมีคนแอบนำมาวางไว้ตรงระเบียงหน้าบ้านของเราในวันหนึ่ง วันนั้นเราออกไปนอกเมืองและเมื่อเรากลับมา เราก็เห็นกระถางดอกไม้วางอยู่หลายใบ แต่ละใบมีดอกทานตะวันที่กำลังบานใส่ไว้ เรารู้ว่าเพราะอะไร กระถางเหล่านั้นวางอยู่บนขั้นบันไดในวันเกิดเมลิสสา ลูกสาวของเราที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเธอชอบดอกทานตะวันเป็นชีวิตจิตใจ ผู้ให้กำลังสื่อกับเราว่า “เรายังไม่ลืมเมลนะ” และสิ่งที่พวกเขาให้เราโดยไม่แสดงตน ทำให้เรารู้ว่าพวกเขาคิดถึงครอบครัวของเรามากกว่าตัวเองเสียอีก

ลองคิดดูสิว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไร ถ้ามีแต่คนที่ให้ด้วยใจกว้างขวางและไม่เห็นแก่ตัว พระเยซูตรัสถึงเคล็ดลับของการให้ไว้ในมัทธิว 6 ว่า “ฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานลับ” (ข้อ 3-4)

ในชีวิตจริงเราคงไม่สามารถให้โดยปิดบังตนเองได้ทุกครั้งไป แต่การให้ของเราควรจะเกิดจากวิญญาณแห่งความถ่อมใจ ไม่คิดถึงแต่ตนเองฝ่ายเดียวและต้องเป็นการทำทานโดยการทรงนำจากพระเจ้า – JDB

การสละตนเองเป็นมาตรวัดการให้ที่แท้จริง

ฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้น – มัทธิว 6:3

อ่าน: มัทธิว 6:1-4

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 57-59; โรม 4

ผมไม่ทราบว่าคุณเป็นอย่างไร แต่ผมชอบให้คนชมเวลาที่ทำอะไรให้คนอื่น และคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่อยากได้การ์ดหรือคำขอบคุณจากคนอื่น

แต่ในขณะเดียวกัน การไม่แสดงตนก็มีข้อดี เพราะพระเยซูเห็นด้วย

นั่นเป็นเหตุให้ผมประทับใจในของขวัญ ซึ่งมีคนแอบนำมาวางไว้ตรงระเบียงหน้าบ้านของเราในวันหนึ่ง วันนั้นเราออกไปนอกเมืองและเมื่อเรากลับมา เราก็เห็นกระถางดอกไม้วางอยู่หลายใบ แต่ละใบมีดอกทานตะวันที่กำลังบานใส่ไว้ เรารู้ว่าเพราะอะไร กระถางเหล่านั้นวางอยู่บนขั้นบันไดในวันเกิดเมลิสสา ลูกสาวของเราที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งเธอชอบดอกทานตะวันเป็นชีวิตจิตใจ ผู้ให้กำลังสื่อกับเราว่า “เรายังไม่ลืมเมลนะ” และสิ่งที่พวกเขาให้เราโดยไม่แสดงตน ทำให้เรารู้ว่าพวกเขาคิดถึงครอบครัวของเรามากกว่าตัวเองเสียอีก

ลองคิดดูสิว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไร ถ้ามีแต่คนที่ให้ด้วยใจกว้างขวางและไม่เห็นแก่ตัว พระเยซูตรัสถึงเคล็ดลับของการให้ไว้ในมัทธิว 6 ว่า “ฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานลับ” (ข้อ 3-4)

ในชีวิตจริงเราคงไม่สามารถให้โดยปิดบังตนเองได้ทุกครั้งไป แต่การให้ของเราควรจะเกิดจากวิญญาณแห่งความถ่อมใจ ไม่คิดถึงแต่ตนเองฝ่ายเดียวและต้องเป็นการทำทานโดยการทรงนำจากพระเจ้า – JDB

การสละตนเองเป็นมาตรวัดการให้ที่แท้จริง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง