บทเรียนจากตัวริ้น

วันที่ 8-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้น – ฮีบรู 3:8

อ่าน: อพยพ 8:16-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 74-76, โรม 9:16-33

ระหว่างที่ผมกำลังเดินออกกำลังกายประจำวัน บังเอิญต้องเดินฝ่าฝูงแมลงขนาดเล็กที่เคลื่อนตัวมาราวกับพายุ ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมาก แต่เมื่อกลับบ้าน ผมพบว่ามีตุ่มแดงๆ ที่ทั้งคันทั้งแสบขึ้นเต็มแขนและข้อศอกราวกับผมเพิ่งถูกริ้นฝูงใหญ่โจมตีมา

เหตุการณ์นี้ทำให้ผมเกิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับภัยพิบัติจากริ้นที่พระเจ้าส่งมาเหนือประเทศอียิปต์ เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอล ภาษาฮีบรูที่ใช้กับแมลงชนิดนี้ในอพยพ 8:16-18 ยังอาจหมายถึง “เหา” หรือ “ยุง” แต่เนื่องจากมีการเปรียบเทียบแมลงชนิดดังกล่าวกับฝุ่นดิน จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นฝูงริ้นมากกว่า บรรดานักบวชต่างชาติของฟาโรห์ ซึ่งภูมิใจนักหนากับพิธีชำระตัวและการโกนศีรษะและหนวดเครา จึงมีตุ่มแดงๆขึ้นเต็มตัวไปหมด พระเจ้าส่งภัยพิบัตินี้มา เพื่อทำให้ฟาโรห์กลับใจ แต่พระทัยของฟาโรห์กลับแข็งกระด้างยิ่งขึ้น

พระเจ้ากำลังพยายามใช้สถานการณ์บางอย่างในชีวิต เพื่อเรียกให้คุณหันมาสนใจหรือไม่? พระองค์กำลังพยายามชักชวนให้คุณกลับมาเดินในทางของพระองค์หรือเปล่า? (กท.5:25) เราควรปฏิเสธสิ่งที่มาทำให้ใจของเราแข็งกระด้าง ตรงกันข้าม ให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้า (ยก.4:6-8) และถามพระองค์ว่า พระองค์ประสงค์ให้เราเรียนรู้อะไรในฝ่ายจิตวิญญาณ – HDF

พระเจ้าทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยการชี้ให้เห็นถึงความผิด
เพื่อเราจะพบกับความสุขผ่านการสารภาพบาป

อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้น – ฮีบรู 3:8

อ่าน: อพยพ 8:16-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 74-76; โรม 9:16-33

ระหว่างที่ผมกำลังเดินออกกำลังกายประจำวัน บังเอิญต้องเดินฝ่าฝูงแมลงขนาดเล็กที่เคลื่อนตัวมาราวกับพายุ ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมาก แต่เมื่อกลับบ้าน ผมพบว่ามีตุ่มแดงๆ ที่ทั้งคันทั้งแสบขึ้นเต็มแขนและข้อศอกราวกับผมเพิ่งถูกริ้นฝูงใหญ่โจมตีมา

เหตุการณ์นี้ทำให้ผมเกิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับภัยพิบัติจากริ้นที่พระเจ้าส่งมาเหนือประเทศอียิปต์ เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอล ภาษาฮีบรูที่ใช้กับแมลงชนิดนี้ในอพยพ 8:16-18 ยังอาจหมายถึง “เหา” หรือ “ยุง” แต่เนื่องจากมีการเปรียบเทียบแมลงชนิดดังกล่าวกับฝุ่นดิน จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นฝูงริ้นมากกว่า บรรดานักบวชต่างชาติของฟาโรห์ ซึ่งภูมิใจนักหนากับพิธีชำระตัวและการโกนศีรษะและหนวดเครา จึงมีตุ่มแดงๆขึ้นเต็มตัวไปหมด พระเจ้าส่งภัยพิบัตินี้มา เพื่อทำให้ฟาโรห์กลับใจ แต่พระทัยของฟาโรห์กลับแข็งกระด้างยิ่งขึ้น

พระเจ้ากำลังพยายามใช้สถานการณ์บางอย่างในชีวิต เพื่อเรียกให้คุณหันมาสนใจหรือไม่? พระองค์กำลังพยายามชักชวนให้คุณกลับมาเดินในทางของพระองค์หรือเปล่า? (กท.5:25) เราควรปฏิเสธสิ่งที่มาทำให้ใจของเราแข็งกระด้าง ตรงกันข้าม ให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้า (ยก.4:6-8) และถามพระองค์ว่า พระองค์ประสงค์ให้เราเรียนรู้อะไรในฝ่ายจิตวิญญาณ – HDF

พระเจ้าทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยการชี้ให้เห็นถึงความผิด เพื่อเราจะพบกับความสุขผ่านการสารภาพบาป

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง