ทรงฤทธานุภาพเหนือทุกสิ่ง

วันที่ 15-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเจ้าทรงครอบครอง พระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงสวมฉลองพระองค์พระองค์ ทรงเอาพระกำลังคาดพระองค์ – สดุดี 93:1

อ่าน: สดุดี 93

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 91-93, โรม 15:1-13

น้ำตกอิกัวซู ซึ่งตั้งอยู่ที่พรมแดนประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา เป็นน้ำตกที่น่าทึ่ง เนื่องจากเป็นระบบน้ำตกที่ประกอบด้วยน้ำตกขนาดเล็ก 275 สาย เรียงรายไปตามแม่น้ำอิกัวซูยาว 2.7 กิโลเมตร (1.67 ไมล์) น้ำตกฝั่งประเทศบราซิลมีกำแพงสลักข้อพระคัมภีร์สดุดี 93:4 จารึกอยู่ ใจความว่า “พระเจ้าบนที่สูงนั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ ยิ่งกว่าเสียงของน้ำมากหลาย ทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าคลื่นทะเล” และใต้ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวมีข้อความว่า “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาของเรา”

ผู้เขียนสดุดี 93 เขียนพระธรรมตอนนี้ขึ้นในยุคที่ประเทศต่างๆ ปกครองด้วยกษัตริย์ ท่านตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ท่านเขียนว่า “พระเจ้าทรงครอบครอง… พระที่นั่งของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่กาลดึกดำบรรพ์ พระองค์ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาล”(ข้อ 1-2) ไม่ว่ากระแสน้ำหรือคลื่นจะรุนแรงเพียงใด พระเจ้ายังคงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวง

เสียงของน้ำตกอาจฟังดูยิ่งใหญโอฬาร แต่เราคงไม่รู้สึกดีเช่นนั้นหาก ถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปเบื้องล่าง คุณอาจจะกำลังเผชิญสถานการณ์เช่นนี้อยู่ในวันนี้ เป็นปัญหาสุขภาพ การเงินหรือความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้น จนคุณรู้สึกราวกับว่ากำลังจะร่วงหล่นลงไปยังน้ำตกเบื้องล่าง

ในสถานการณ์เช่นนี้ คริสเตียนรู้ดีว่าจะหันไปหาผู้ใด บุคคลนั้น คือพระเจ้า ผู้ทรง “กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้” (อฟ.3:20) เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวงของเรา – CPH

อย่าวัดฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดของพระเจ้า ด้วยความคาดหวังอันจำกัดของเรา

พระเจ้าทรงครอบครอง พระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงสวมฉลองพระองค์พระองค์ ทรงเอาพระกำลังคาดพระองค์ – สดุดี 93:1

อ่าน: สดุดี 93

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 91-93; โรม 15:1-13

น้ำตกอิกัวซู ซึ่งตั้งอยู่ที่พรมแดนประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา เป็นน้ำตกที่น่าทึ่ง เนื่องจากเป็นระบบน้ำตกที่ประกอบด้วยน้ำตกขนาดเล็ก 275 สาย เรียงรายไปตามแม่น้ำอิกัวซูยาว 2.7 กิโลเมตร (1.67 ไมล์) น้ำตกฝั่งประเทศบราซิลมีกำแพงสลักข้อพระคัมภีร์สดุดี 93:4 จารึกอยู่ ใจความว่า “พระเจ้าบนที่สูงนั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ ยิ่งกว่าเสียงของน้ำมากหลาย ทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าคลื่นทะเล” และใต้ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวมีข้อความว่า “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาของเรา”

ผู้เขียนสดุดี 93 เขียนพระธรรมตอนนี้ขึ้นในยุคที่ประเทศต่างๆ ปกครองด้วยกษัตริย์ ท่านตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ท่านเขียนว่า “พระเจ้าทรงครอบครอง… พระที่นั่งของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่กาลดึกดำบรรพ์ พระองค์ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาล”(ข้อ 1-2) ไม่ว่ากระแสน้ำหรือคลื่นจะรุนแรงเพียงใด พระเจ้ายังคงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวง

เสียงของน้ำตกอาจฟังดูยิ่งใหญโอฬาร แต่เราคงไม่รู้สึกดีเช่นนั้นหาก ถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปเบื้องล่าง คุณอาจจะกำลังเผชิญสถานการณ์เช่นนี้อยู่ในวันนี้ เป็นปัญหาสุขภาพ การเงินหรือความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้น จนคุณรู้สึกราวกับว่ากำลังจะร่วงหล่นลงไปยังน้ำตกเบื้องล่าง

ในสถานการณ์เช่นนี้ คริสเตียนรู้ดีว่าจะหันไปหาผู้ใด บุคคลนั้น คือพระเจ้า ผู้ทรง “กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้” (อฟ.3:20) เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวงของเรา – CPH

อย่าวัดฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดของพระเจ้า ด้วยความคาดหวังอันจำกัดของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง