ถึงเวลาเติบโต

วันที่ 20-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ – 1 โครินธ์ 3:1

อ่าน: 1 โครินธ์ 3:1-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 105-106, 1 โครินธ์ 3

ขณะที่ฉันกำลังเลือกการ์ดวันเกิดอยู่ในร้านของขวัญ ฉันรู้สึกขำที่การ์ดใบหนึ่งเขียนว่า “คุณเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียว แต่คุณไม่รู้จักโตได้ตลอดชีวิต” การ์ดนี้กระตุกต่อมฮาของฉัน บางครั้งการไม่รู้จักโตก็น่าดึงดูดใจ ซึ่งบรรดาแฟนๆของปีเตอร์แพนยืนยันได้

แต่เราทุกคนรู้ดีว่าการไม่รู้จักโตนั้นไม่เหมาะสม และยอมรับไม่ได้ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับคริสเตียน เมื่อเราบังเกิดใหม่และเป็นสาวกของพระคริสต์ เราต้องไม่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณไปตลอดชีวิต พระคัมภีร์ท้าทายให้เราเติบโตและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

คุณเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียว แต่คุณไม่รู้จักโตได้ตลอดชีวิต

ขณะที่เปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรโครินธ์ที่มีปัญหามากมาย ท่านกล่าวว่าปัญหาของพวกเขาเกิดขึ้นเพราะพวกเขาไม่ได้พัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณ ใน 1 โครินธ์ 3:1 ท่านกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ ” ทำอย่างไรเราถึงจะเติบโตขึ้นและไม่เป็นเพียงทารกฝ่ายวิญญาณ? เปโตรเรียกร้องให้เรา “เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (2 ปต.3:18) ซึ่งเราต้องใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า และทุ่มเทในการอธิษฐาน (สดด.119:97-104; กจ.1:14) อาจถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติบโต เช่นเดียวกับคริสตจักรโครินธ์ที่วุ่นวาย – BC

การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ เกิดขึ้นเมื่อมีการปลูกฝังความเชื่อ

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ – 1 โครินธ์ 3:1

อ่าน: 1 โครินธ์ 3:1-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 105-106; 1 โครินธ์ 3

ขณะที่ฉันกำลังเลือกการ์ดวันเกิดอยู่ในร้านของขวัญ ฉันรู้สึกขำที่การ์ดใบหนึ่งเขียนว่า “คุณเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียว แต่คุณไม่รู้จักโตได้ตลอดชีวิต” การ์ดนี้กระตุกต่อมฮาของฉัน บางครั้งการไม่รู้จักโตก็น่าดึงดูดใจ ซึ่งบรรดาแฟนๆของปีเตอร์แพนยืนยันได้

แต่เราทุกคนรู้ดีว่าการไม่รู้จักโตนั้นไม่เหมาะสม และยอมรับไม่ได้ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับคริสเตียน เมื่อเราบังเกิดใหม่และเป็นสาวกของพระคริสต์ เราต้องไม่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณไปตลอดชีวิต พระคัมภีร์ท้าทายให้เราเติบโตและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

ขณะที่เปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรโครินธ์ที่มีปัญหามากมาย ท่านกล่าวว่าปัญหาของพวกเขาเกิดขึ้นเพราะพวกเขาไม่ได้พัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณ ใน 1 โครินธ์ 3:1 ท่านกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ ” ทำอย่างไรเราถึงจะเติบโตขึ้นและไม่เป็นเพียงทารกฝ่ายวิญญาณ? เปโตรเรียกร้องให้เรา “เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (2 ปต.3:18) ซึ่งเราต้องใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า และทุ่มเทในการอธิษฐาน (สดด.119:97-104; กจ.1:14) อาจถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเติบโต เช่นเดียวกับคริสตจักรโครินธ์ที่วุ่นวาย – BC

การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ เกิดขึ้นเมื่อมีการปลูกฝังความเชื่อ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง