ชีวิตที่มีความหมาย

วันที่ 9-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ท่านทั้งหลายจงระลึกถึง…ซึ่งได้ประกาศพระวจนะขอพระเจ้าแก่ท่าน แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา – ฮีบรู 13:7

อ่าน: 1 เปโตร 5:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 77-78, โรม 10

ไอแซค ฮานน์ เป็นศิษยาภิบาลที่ไม่โด่งดัง ในคริสตจักรเล็กๆของเมืองลัฟวู้ด ประเทศอังกฤษ ขณะที่เขาใกล้จะวางมือจากงานรับใช้ เขามีสมาชิกเป็น หญิง 26 คน ชาย 7 คน และมีผู้ชายเพียง 4 คน ที่มานมัสการสม่ำเสมอ

ในยุคที่คนกำลังนิยมสื่อมวลชนและคริสตจักรขนาดใหญ่ งานของเขาอาจดูไม่เกิดผล คนปัจจุบันอาจมองว่า เขาเป็นศิษยาภิบาลที่ “ไม่ประสบความสำเร็จ” เขาคงไม่มีทางได้รับเชิญให้ไปพูดในการประชุมศิษยาภิบาล หรือได้เขียนบทความเรื่องการเติบโตของคริสตจักร

แต่เมื่อเขาจากโลกนี้ไปด้วยวัย 88 ปี สมาชิกคริสตจักรได้ทำแผ่นป้ายติดบนฝาผนังห้องประชุม มีใจความตอนหนึ่งว่า

มีผู้รับใช้เพียงไม่กี่คนที่ถ่อมใจ และมีไม่กี่คนที่น่ายกย่อง
เมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องไปสวรรค์โดยพระคุณของพระเจ้า
ท่านก็ร่วงหล่นเหมือนผลไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
แม้เราไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในโลกนี้ไปนานๆ แต่ก็ยังแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตอย่างท่าน

ผมคิดถึง 1 เปโตร 5:5-6 ที่ว่า “ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร” ไอแซค ฮานน์ “ทำสิ่งใหญ่” คือการถ่อมใจลงจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและรับรางวัลในแผ่นดินสวรรค์ เราก็ทำได้เช่นกัน – DHR

ความถ่อมใจคือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ

ท่านทั้งหลายจงระลึกถึง…ซึ่งได้ประกาศพระวจนะขอพระเจ้าแก่ท่าน แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา – ฮีบรู 13:7

อ่าน: 1 เปโตร 5:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 77-78; โรม 10

ไอแซค ฮานน์ เป็นศิษยาภิบาลที่ไม่โด่งดัง ในคริสตจักรเล็กๆของเมืองลัฟวู้ด ประเทศอังกฤษ ขณะที่เขาใกล้จะวางมือจากงานรับใช้ เขามีสมาชิกเป็น หญิง 26 คน ชาย 7 คน และมีผู้ชายเพียง 4 คน ที่มานมัสการสม่ำเสมอ

ในยุคที่คนกำลังนิยมสื่อมวลชนและคริสตจักรขนาดใหญ่ งานของเขาอาจดูไม่เกิดผล คนปัจจุบันอาจมองว่า เขาเป็นศิษยาภิบาลที่ “ไม่ประสบความสำเร็จ” เขาคงไม่มีทางได้รับเชิญให้ไปพูดในการประชุมศิษยาภิบาล หรือได้เขียนบทความเรื่องการเติบโตของคริสตจักร

แต่เมื่อเขาจากโลกนี้ไปด้วยวัย 88 ปี สมาชิกคริสตจักรได้ทำแผ่นป้ายติดบนฝาผนังห้องประชุม มีใจความตอนหนึ่งว่า

มีผู้รับใช้เพียงไม่กี่คนที่ถ่อมใจ และมีไม่กี่คนที่น่ายกย่อง

เมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องไปสวรรค์โดยพระคุณของพระเจ้า

ท่านก็ร่วงหล่นเหมือนผลไม้ ในฤดูใบไม้ร่วง

แม้เราไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในโลกนี้ไป นานๆ แต่ก็ยังแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตอย่างท่าน

ผมคิดถึง 1 เปโตร 5:5-6 ที่ว่า “ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร” ไอแซค ฮานน์ “ทำสิ่งใหญ่” คือการถ่อมใจลงจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและรับรางวัลในแผ่นดินสวรรค์ เราก็ทำได้เช่นกัน – DHR

ความถ่อมใจคือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง