จงเลียนแบบข้าพเจ้า

วันที่ 11-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ – 1 โครินธ์ 11:1

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:23-11:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 81-83, โรม 11:19-36

เมื่อสัปดาห์ก่อน ลูกชายคนโตของผมเริ่มประท้วงน้องสาวคนเล็ก ซึ่งชอบทำเลียนแบบเขา “ตลอดเวลา” เธอเลียนแบบพี่หัวเราะหรือ รับประทานมันฝรั่งทอดก่อนแฮมเบอร์เกอร์เหมือนพี่ ซึ่งทำให้ลูกรำคาญ ผมและภรรยาต้องพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่านี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะมีอิทธิพลด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้อง

แต่เปาโลไม่เหมือนลูกชายผม ท่านเชิญชวนให้ผู้อื่นเลียนแบบท่าน(1คร.11:1) ในข้อนี้เปาโลได้สรุปสิ่งที่เป็นข้อถกเถียงในบทที่ 10 เรื่องชาวโครินธ์ต้องมีความรักมากพอ ที่จะยอมจำกัดเสรีภาพของตนเองเพราะเห็นแก่ผู้อื่น ท่านกล่าวว่า เมื่อพวกเขาได้รับเชิญให้ไปทานอาหารที่บ้านของผู้ที่ยังไม่เชื่อ พวกเขามีอิสระที่จะทานสิ่งที่เจ้าของบ้านจัดให้ (ข้อ 27) แต่หากเสรีภาพในการรับประทานเนื้อซึ่งนำไปถวายรูปเคารพแล้วนั้น ทำให้ผู้เชื่อคนอื่นสงสัยว่าถูกหรือผิด ก็ให้เขายอมที่จะไม่ใช้เสรีภาพนั้น เพื่อเห็นแก่ผู้เชื่อที่ “อ่อนแอกว่า” (ข้อ 28)

เปาโลหนุนใจให้ผู้อื่นเลียนแบบท่านในเรื่องนี้ ดังที่ท่านเลียนแบบพระคริสต์ เปาโลไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเอง แต่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นโดยการทำ ตามอย่างพระเยซูในเรื่องความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การยอมรับ และการเสียสละ

ในทำนองเดียวกัน เราก็ต้องเลียนแบบพระคริสต์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่เราจะพูดกับพี่น้องหญิงชายของเราได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า “จงเลียนแบบข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าเลียนแบบพระคริสต์” – MW

จงดำเนินชีวิตที่ควรค่าแก่การเลียนแบบ ด้วยการเลียนแบบพระคริสต์

จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ – 1 โครินธ์ 11:1

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:23-11:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 81-83; โรม 11:19-36

เมื่อสัปดาห์ก่อน ลูกชายคนโตของผมเริ่มประท้วงน้องสาวคนเล็ก ซึ่งชอบทำเลียนแบบเขา “ตลอดเวลา” เธอเลียนแบบพี่หัวเราะหรือ รับประทานมันฝรั่งทอดก่อนแฮมเบอร์เกอร์เหมือนพี่ ซึ่งทำให้ลูกรำคาญ ผมและภรรยาต้องพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่านี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะมีอิทธิพลด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้อง

แต่เปาโลไม่เหมือนลูกชายผม ท่านเชิญชวนให้ผู้อื่นเลียนแบบท่าน(1คร.11:1) ในข้อนี้เปาโลได้สรุปสิ่งที่เป็นข้อถกเถียงในบทที่ 10 เรื่องชาวโครินธ์ต้องมีความรักมากพอ ที่จะยอมจำกัดเสรีภาพของตนเองเพราะเห็นแก่ผู้อื่น ท่านกล่าวว่า เมื่อพวกเขาได้รับเชิญให้ไปทานอาหารที่บ้านของผู้ที่ยังไม่เชื่อ พวกเขามีอิสระที่จะทานสิ่งที่เจ้าของบ้านจัดให้ (ข้อ 27) แต่หากเสรีภาพในการรับประทานเนื้อซึ่งนำไปถวายรูปเคารพแล้วนั้น ทำให้ผู้เชื่อคนอื่นสงสัยว่าถูกหรือผิด ก็ให้เขายอมที่จะไม่ใช้เสรีภาพนั้น เพื่อเห็นแก่ผู้เชื่อที่ “อ่อนแอกว่า” (ข้อ 28)

เปาโลหนุนใจให้ผู้อื่นเลียนแบบท่านในเรื่องนี้ ดังที่ท่านเลียนแบบพระคริสต์ เปาโลไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเอง แต่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นโดยการทำ ตามอย่างพระเยซูในเรื่องความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การยอมรับ และการเสียสละ

ในทำนองเดียวกัน เราก็ต้องเลียนแบบพระคริสต์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่เราจะพูดกับพี่น้องหญิงชายของเราได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า “จงเลียนแบบข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าเลียนแบบพระคริสต์” – MW

จงดำเนินชีวิตที่ควรค่าแก่การเลียนแบบ ด้วยการเลียนแบบพระคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง