ความสัมพันธ์ที่น่าทะนุถนอม

วันที่ 12-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น – โรม 12:5

อ่าน: 1 ยอห์น 4:7-5:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 84-86, โรม 12

ฉันรู้สึกตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าเดวิดมาที่สำนักงานเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ฉันกับเขาต่างเป็นเพื่อนของชารอน ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน เรามีเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะพูดคุยถึงความหลังเกี่ยวกับชารอนและความรักที่เธอมีต่อพระเจ้าและการดำเนินชีวิตในโลกนี้ การได้พบกับใครสักคนที่รักคนที่เราก็รัก เป็นเรื่องที่น่ายินดี! เหมือนกับมีสายใยผูกพันพิเศษระหว่างคนสองคนที่ต่างก็ชอบพูดคุยถึงบุคคลซึ่งเป็นที่รักนั้น

บรรดาผู้ที่รู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด มีความผูกพันที่แน่นแฟ้นกว่านั้น เพราะเราต่างเชื่อมต่อกับพระองค์และกับกันและกัน ในโรม 12:5 เปาโลกล่าวว่า “พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น” เรา “เกิดจากพระเจ้า” และเราก็รักคนเหล่านั้นที่ “เกิดจากพระองค์” (1 ยน.5:1) ด้วย

เวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ เรามีโอกาสพูดคุยถึงบุคคลที่เรารัก คือ พระคริสต์ รวมทั้งความรัก การอภัย และพระคุณที่เราได้รับจากพระองค์ อันเนื่องมาจากการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (4:9-10) ในช่วงเวลาเช่นนั้น เราสามารถหนุนใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ยังคงวางใจในพระองค์และดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อต่อไป

ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และตลอดสัปดาห์ที่เหลืออยู่ ให้เราย้ำเตือนบรรดา ผู้เชื่อถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำและความดีของพระองค์ – AMC

ยิ่งคุณรักพระเยซู คุณยิ่งจะพูดถึงพระองค์

พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น – โรม 12:5

อ่าน: 1 ยอห์น 4:7-5:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 84-86; โรม 12

ฉันรู้สึกตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าเดวิดมาที่สำนักงานเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ฉันกับเขาต่างเป็นเพื่อนของชารอน ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน เรามีเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะพูดคุยถึงความหลังเกี่ยวกับชารอนและความรักที่เธอมีต่อพระเจ้าและการดำเนินชีวิตในโลกนี้ การได้พบกับใครสักคนที่รักคนที่เราก็รัก เป็นเรื่องที่น่ายินดี! เหมือนกับมีสายใยผูกพันพิเศษระหว่างคนสองคนที่ต่างก็ชอบพูดคุยถึงบุคคลซึ่งเป็นที่รักนั้น

บรรดาผู้ที่รู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด มีความผูกพันที่แน่นแฟ้นกว่านั้น เพราะเราต่างเชื่อมต่อกับพระองค์และกับกันและกัน ในโรม 12:5 เปาโลกล่าวว่า “พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น” เรา “เกิดจากพระเจ้า” และเราก็รักคนเหล่านั้นที่ “เกิดจากพระองค์” (1 ยน.5:1) ด้วย

เวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ เรามีโอกาสพูดคุยถึงบุคคลที่เรารัก คือ พระคริสต์ รวมทั้งความรัก การอภัย และพระคุณที่เราได้รับจากพระองค์ อันเนื่องมาจากการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (4:9-10) ในช่วงเวลาเช่นนั้น เราสามารถหนุนใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ยังคงวางใจในพระองค์และดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อต่อไป

ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และตลอดสัปดาห์ที่เหลืออยู่ ให้เราย้ำเตือนบรรดา ผู้เชื่อถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำและความดีของพระองค์ – AMC

ยิ่งคุณรักพระเยซู คุณยิ่งจะพูดถึงพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง