ความมั่งคั่งแท้

วันที่ 17-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนา – มาระโก 10:23

อ่าน: มาระโก 10:17-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 97-99, โรม 16

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารซิตี้คอร์ป ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการธนาคาร ได้ทำป้ายโฆษณาเกี่ยวกับเงินออกมาหลายชุดติดต่อกัน อาทิ “เมื่อเงินเปลี่ยนมือ อย่าให้ชีวิตทั้งหมดของคุณเปลี่ยนตามไปด้วย” และ “ถ้ามีคนบอกว่าคุณเป็นคนหน้าเงิน เห็นทีคุณจะต้องเปลี่ยนบุคลิกเสียใหม่” โฆษณาเหล่านี้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความร่ำรวย

พระเจ้าก็มีมุมมองที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับความร่ำรวยเช่นกัน ในมุมมองของพระองค์ คุณอาจเป็นคนที่ “มั่งมี” เมื่อพูดถึงทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก แต่จิตวิญญาณของคุณกลับแร้นแค้น หรือคุณอาจเป็นคนยากจนในแง่ของทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก แต่กลับมั่งมีตามมาตรฐานของพระเจ้า

พระเยซูไม่ได้ทรงต่อต้านความมั่งมี พระองค์เพียงแต่เศร้าใจที่เราให้คุณค่ากับสิ่งอื่นมากกว่าพระองค์

อำนาจของความมั่งมีที่ถูกบิดเบือนนี้ทำให้ผมคิดถึงขุนนางหนุ่มผู้มั่งคั่ง ซึ่งมาสนทนากับพระเยซูเรื่องชีวิตนิรันดร์ พระองค์บอกให้เขาไปขายบรรดาสิ่งของที่มีอยู่ แจกจ่ายให้กับคนอนาถา แล้วตามพระองค์มา น่าเสียดายที่ชายหนุ่มผู้นี้ “ออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก” (มก.10:22) พระเยซูจึงใช้เรื่องนี้สั่งสอนสาวกของพระองค์ว่า “คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนา” (มก.10:23)

พระเยซูไม่ได้ทรงต่อต้านความมั่งมี พระองค์เพียงแต่เศร้าใจที่เราให้คุณค่ากับสิ่งอื่นมากกว่าพระองค์ เราทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญที่เราเสาะหา พระเยซูก็ไม่มีค่าสำคัญอีกต่อไป การให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง -JS

อย่ายอมให้ความมั่งมี หรือการแสวงหาความมั่งมี ทำให้คุณพลาดจากการติดตามพระเยซู

คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนา – มาระโก 10:23

อ่าน: มาระโก 10:17-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 97-99; โรม 16

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารซิตี้คอร์ป ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการธนาคาร ได้ทำป้ายโฆษณาเกี่ยวกับเงินออกมาหลายชุดติดต่อกัน อาทิ “เมื่อเงินเปลี่ยนมือ อย่าให้ชีวิตทั้งหมดของคุณเปลี่ยนตามไปด้วย” และ “ถ้ามีคนบอกว่าคุณเป็นคนหน้าเงิน เห็นทีคุณจะต้องเปลี่ยนบุคลิกเสียใหม่” โฆษณาเหล่านี้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความร่ำรวย

พระเจ้าก็มีมุมมองที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับความร่ำรวยเช่นกัน ในมุมมองของพระองค์ คุณอาจเป็นคนที่ “มั่งมี” เมื่อพูดถึงทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก แต่จิตวิญญาณของคุณกลับแร้นแค้น หรือคุณอาจเป็นคนยากจนในแง่ของทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก แต่กลับมั่งมีตามมาตรฐานของพระเจ้า

อำนาจของความมั่งมีที่ถูกบิดเบือนนี้ทำให้ผมคิดถึงขุนนางหนุ่มผู้มั่งคั่ง ซึ่งมาสนทนากับพระเยซูเรื่องชีวิตนิรันดร์ พระองค์บอกให้เขาไปขายบรรดาสิ่งของที่มีอยู่ แจกจ่ายให้กับคนอนาถา แล้วตามพระองค์มา น่าเสียดายที่ชายหนุ่มผู้นี้ “ออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก” (มก.10:22) พระเยซูจึงใช้เรื่องนี้สั่งสอนสาวกของพระองค์ว่า “คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนา” (ข้อ 23)

พระเยซูไม่ได้ทรงต่อต้านความมั่งมี พระองค์เพียงแต่เศร้าใจที่เราให้คุณค่ากับสิ่งอื่นมากกว่าพระองค์ เราทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญที่เราเสาะหา พระเยซูก็ไม่มีค่าสำคัญอีกต่อไป การให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง -JS

อย่ายอมให้ความมั่งมี หรือการแสวงหาความมั่งมี ทำให้คุณพลาดจากการติดตามพระเยซู

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง