ความพึงพอใจ

วันที่ 24-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย – 1 เธสะโลนิกา 5:18

อ่าน: ฟีลิปปี 4:4-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 116-118; 1 โครินธ์ 7:1-19

กวีคนหนึ่งเขียนไว้ว่า “กฎก็คือมนุษย์โง่เขลา เวลาร้อนก็อยากให้เย็น เวลาเย็นก็อยากให้ร้อน อยากได้สิ่งที่ไม่มีอยู่เรื่อยไป”

ข้อสังเกตเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ข้อนี้น่าคิด! ฉะนั้น เมื่อฟีลิปปี 4:11 บอกว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น” เราจึงสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไร?

กฎก็คือมนุษย์โง่เขลา เวลาร้อนก็อยากให้เย็น เวลาเย็นก็อยากให้ร้อน อยากได้สิ่งที่ไม่มีอยู่เรื่อยไป

แต่เรื่องนี้เป็นไปได้กับเปาโล ฟีลิปปี 4:12-13 บอกเล่าว่าเปาโลตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านอย่างไร “ข้าพเจ้ารู้ว่ายามขาดแคลนเป็นอย่างไร และรู้ว่ายามมีเหลือเฟือเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะอิ่มหนำหรือหิวโหย มั่งมีหรือขัดสน ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า” ความสัมพันธ์ของเปาโลกับพระเจ้าสำคัญกว่าสิ่งที่ท่านเคยมีหรือไม่มี ความพึงพอใจของท่านไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ แต่ขึ้นกับความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับพระคริสต์

เปาโลย้ำว่า ความพึงพอใจไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่เราต้องเรียนรู้ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพัฒนาขึ้นผ่านประสบการณ์ต่างๆ เราก็จะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นและไว้ใจตัวเองน้อยลง เปาโลรู้ว่า พระคริสต์จะประทานกำลังให้ท่านทนได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร (ข้อ 13)

ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์เช่นไรในวันนี้ คุณสามารถรับกำลังผ่านทางการอธิษฐาน เพื่อจะพึงพอใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้ – AL

เราจะพบความพึงพอใจได้ ในที่เดียวกับที่เราพบความรอด คือ ในพระคริสต์

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย – 1 เธสะโลนิกา 5:18

อ่าน: ฟีลิปปี 4:4-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 116-118; 1 โครินธ์ 7:1-19

กวีคนหนึ่งเขียนไว้ว่า “กฎก็คือมนุษย์โง่เขลา เวลาร้อนก็อยากให้เย็น เวลาเย็นก็อยากให้ร้อน อยากได้สิ่งที่ไม่มีอยู่เรื่อยไป”

ข้อสังเกตเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ข้อนี้น่าคิด! ฉะนั้น เมื่อฟีลิปปี 4:11 บอกว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น” เราจึงสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไร?

แต่เรื่องนี้เป็นไปได้กับเปาโล ฟีลิปปี 4:12-13 บอกเล่าว่าเปาโลตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านอย่างไร “ข้าพเจ้ารู้ว่ายามขาดแคลนเป็นอย่างไร และรู้ว่ายามมีเหลือเฟือเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะอิ่มหนำหรือหิวโหย มั่งมีหรือขัดสน ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า” ความสัมพันธ์ของเปาโลกับพระเจ้าสำคัญกว่าสิ่งที่ท่านเคยมีหรือไม่มี ความพึงพอใจของท่านไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ แต่ขึ้นกับความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับพระคริสต์

เปาโลย้ำว่า ความพึงพอใจไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่เราต้องเรียนรู้ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพัฒนาขึ้นผ่านประสบการณ์ต่างๆ เราก็จะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นและไว้ใจตัวเองน้อยลง เปาโลรู้ว่า พระคริสต์จะประทานกำลังให้ท่านทนได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร (ข้อ 13)

ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์เช่นไรในวันนี้ คุณสามารถรับกำลังผ่านทางการอธิษฐาน เพื่อจะพึงพอใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้ – AL

เราจะพบความพึงพอใจได้ ในที่เดียวกับที่เราพบความรอด คือ ในพระคริสต์

Tags:

One Response

  1. พระคำต้องเป็นจริงทน ทน ทน โดยพระเจ้าเสริมกำลัง..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง