กิจวัตร กับความจำเจ

วันที่ 18-8-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์- สดุดี 143:8

อ่าน: ดาเนียล 6:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 100-102, 1 โครินธ์ 1

ฉันชอบฤดูร้อนมากที่สุด ฉันชอบวันที่สบายๆ และหยุดกิจวัตรบางอย่างไว้โดยไม่ต้องรู้สึกผิด การได้ทำสิ่งใหม่ๆ ได้ไปสถานที่ที่ไม่เคยไป และมีเวลา “ขับรถชมวิว” ทำให้จิตวิญญาณของฉันฟื้นชื่นขึ้น และกลับมากระตือรือร้นกับชีวิตและการงานอีกครั้ง

แต่ฤดูร้อนก็อาจสร้างนิสัยเสียได้เช่นกัน เพราะกิจวัตรบางอย่างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้เราได้ทำสิ่งที่สำคัญจนเสร็จ ดังนั้นเราต้องจัดเวลาและสถานที่สำหรับทำบางสิ่ง ไม่เช่นนั้นเราก็จะมีแต่ความวุ่นวาย พระเจ้าทรงมีกำหนดเวลาสำหรับการเนรมิตสร้าง และในฐานะที่เรา เป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้าง เราจึงต้องมีตารางเวลาของเราเช่นกัน เราต้องรับประทานอาหารและนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ

พระเจ้าทรงมีกำหนดเวลาสำหรับการเนรมิตสร้าง และในฐานะที่เรา เป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้าง เราจึงต้องมีตารางเวลาของเราเช่นกัน

บางครั้งเราก็ได้ยินคำเตือนที่ว่า อย่าปล่อยให้กิจวัตรประจำวันกลายเป็นความจำเจ แต่พระคัมภีร์บอกว่า การจัดเวลาสำหรับบางสิ่งเป็นเรื่องที่ดี ดาวิดกล่าวว่า เวลาเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับท่านในการสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอการทรงนำจากพระองค์ (สดด.5:3; 143:8) ดาเนียลอธิษฐานวันละสามเวลาและท่านไม่ยอมเปลี่ยนกิจวัตรนี้แม้ว่าจะถูกขู่ฆ่า (ดนล.6:10)

ขณะที่เรากำลังมีความสุขกับวันที่ไม่มีอะไรต้องกังวล เราต้องไม่ลืมที่จะใช้เวลากับพระเจ้า การรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับทุกฤดูกาล – JAL

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้า จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ – อิสยาห์ 40:31

ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์- สดุดี 143:8

อ่าน: ดาเนียล 6:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 100-102; 1 โครินธ์ 1

ฉันชอบฤดูร้อนมากที่สุด ฉันชอบวันที่สบายๆ และหยุดกิจวัตรบางอย่างไว้โดยไม่ต้องรู้สึกผิด การได้ทำสิ่งใหม่ๆ ได้ไปสถานที่ที่ไม่เคยไป และมีเวลา “ขับรถชมวิว” ทำให้จิตวิญญาณของฉันฟื้นชื่นขึ้น และกลับมากระตือรือร้นกับชีวิตและการงานอีกครั้ง

แต่ฤดูร้อนก็อาจสร้างนิสัยเสียได้เช่นกัน เพราะกิจวัตรบางอย่างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้เราได้ทำสิ่งที่สำคัญจนเสร็จ ดังนั้นเราต้องจัดเวลาและสถานที่สำหรับทำบางสิ่ง ไม่เช่นนั้นเราก็จะมีแต่ความวุ่นวาย พระเจ้าทรงมีกำหนดเวลาสำหรับการเนรมิตสร้าง และในฐานะที่เรา เป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้าง เราจึงต้องมีตารางเวลาของเราเช่นกัน เราต้องรับประทานอาหารและนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ

บางครั้งเราก็ได้ยินคำเตือนที่ว่า อย่าปล่อยให้กิจวัตรประจำวันกลายเป็นความจำเจ แต่พระคัมภีร์บอกว่า การจัดเวลาสำหรับบางสิ่งเป็นเรื่องที่ดี ดาวิดกล่าวว่า เวลาเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับท่านในการสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอการทรงนำจากพระองค์ (สดด.5:3; 143:8) ดาเนียลอธิษฐานวันละสามเวลาและท่านไม่ยอมเปลี่ยนกิจวัตรนี้แม้ว่าจะถูกขู่ฆ่า (ดนล.6:10)

ขณะที่เรากำลังมีความสุขกับวันที่ไม่มีอะไรต้องกังวล เราต้องไม่ลืมที่จะใช้เวลากับพระเจ้า การรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับทุกฤดูกาล – JAL

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้า จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ – อิสยาห์ 40:31

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง