ช่วยเหลือพระเจ้า

วันที่ 27-7-2010 • Animation • mnsc • 7 ความคิดเห็น »

มีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤทธิ์พระเจ้าจะทำได้ – ปฐมกาล 18:14

อ่าน: ปฐมกาล 16:1-16

คนเรามักมีแนวโน้มที่จะอยาก “ช่วยเหลือ” พระเจ้า ในเวลาที่ดูเหมือนว่าพระองค์เชื่องช้าในการทำตามพระสัญญาของพระองค์

พระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมว่าพงศ์พันธุ์ของเขา จะมีมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนดวงดาวและทายาทจะเกิดมาจากร่างกายอันชราภาพของเขาเอง (ปฐก.15:1-5) อับราฮัมเชื่อพระเจ้า แต่นางซารายกลับขาดความอดทน เธอพูดจนอับราฮัมยอมมีบุตรกับนางฮาการ์หญิงคนใช้ นางให้กำเนิดอิชมาเอล แต่เขาก็ไม่ใช่บุตรแห่งพระสัญญา (ปฐก.17:18-21) อีก 14 ปีต่อมา เมื่ออับราฮัมกับนางซารายอายุมากแล้ว พระเจ้าก็ทรงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นางซารายได้ให้กำเนิดแก่บุตรแห่งพระสัญญา คือ อิสอัค

ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักพระเจ้าเล่าให้ฟังว่า “ครั้งหนึ่งตอนที่สามีของฉันไม่อยู่ มีวิกฤตการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น ฉันต้องจัดการอย่างรวดเร็ว แต่ฉันหมดสิ้นหนทางจริงๆ ในที่สุดฉันก็อธิษฐานว่า ‘พระองค์เจ้าข้า เป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าพระองค์จะจัดการเรื่องนี้ได้ ขอทรงโปรดรับไปทั้งหมด เพราะแม้แต่จะช่วยพระองค์ ข้าพระองค์ก็ยังทำไม่ได้!’” เธอเป็นพยานว่า ต่อจากนั้นพระเจ้าทรงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ เมื่อเธอยอมรับว่าเธอช่วยตัวเองไม่ได้เลย

เมื่อเราพึ่งพาตัวเอง ผู้คนก็จะเห็นว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง และคำพยานของเราก็คือ “ฉันเก่งใช่ไหมล่ะ!” แต่หากเราพึ่งพาพระเจ้า ผู้คนก็จะเห็นสิ่งที่พระองค์ทำ และคำพยานของเราก็จะเป็นว่า “พระเจ้าเก่งใช่ไหมล่ะ!” วันนี้คำพยานของคุณเป็นแบบไหน? – JEY

การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ดูเป็นไปไม่ได้ เป็นโอกาสให้เราพึ่งพาพระเจ้า

7 Responses

 1. พระคุณของพรเจ้าอย่างแน่แท้ค่ะ

 2. แผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์
  แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า สุภาษิต 16:1

 3. kic

  เวลายากลำบากแล้วไม่สามารถทำได้ เป็นพระเจ้าที่ทรงทำให้เกิดขึ้น ขอบคุณพระเจ้าด้วยสุดใจค่ะ

 4. เรามักจะคิดว่าเราทำได้ขอลองทำก่อนแต่จริงๆแล้วทำไม่ได้ พระเจ้าต่างหากที่ทรงมาทันเวลาเสมอ ขอบคุณพระเจ้า

 5. จริงนะบางครั้งชีวิตเรา เราก็มักจะนำพระเจ้าเสมอเลย

 6. จริงนะคะ บางทีเวลาที่เราไม่พบทางออกในปัญหา การอธิษฐานกับพระเจ้ามักจะช่วยเราได้เสมอ
  ถ้าหากว่าเราเชื่อและมั่นใจในพระเยซูคริสต์

 7. นาย ธวัชชัย ยอดสิงห์

  ใช่ครับผมยอมรับ ผมอ่อนแอ ขอพระองค์ช่อยลูกด้วย ลูกทำไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.