ไม่ถูกโรค

วันที่ 17-7-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง – 1 เธสะโลนิกา 5:22
อ่าน: ทิตัส 3:3-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 18-19, กิจการ 20:17-38

หลานของเราคนหนึ่งเป็นโรคแพ้อาหาร จึงต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหลายชนิด เช่น นม เนยแข็ง ไข่ และไอศกรีม แม้แต่อาหารที่มีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงเล็กน้อย ก็อาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของเธอ

หลานของเราคนนี้ไม่ใช่คนเดียวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างในชีวิต โรคภูมิแพ้ของเธอนั้น เกี่ยวข้องกับสุขภาพกาย ส่วนเราแต่ละคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซู ก็มีอันตรายที่ต้องหลีกให้ห่าง เพื่อรักษาสุขภาพจิตวิญญาณให้แข็งแรงเช่นกัน พระวจนะบอกไว้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ “ไม่ถูกโรค” กับจิตวิญญาณของเราอันได้แก่

สิ่งชั่วทุกอย่าง (1ธส.5:22) น่าจะทำให้เราคิดถึงการตัดสินใจของเรา เพราะการมีส่วนร่วมในสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเป็นสิ่งชั่วร้าย ย่อมเป็นผลร้ายต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา

ปัญหาอันโง่เขลาและการทะเลาะกัน (2 ทธ.2:23; ทต.3:9) เราต้องมีความเข้าใจ เพราะการถกเถียงบางอย่างก็เป็นประโยชน์ในการปกป้องความเชื่อ แต่การทุ่มเถียงที่ไม่มีทางออก หรือไม่อยู่บนความจริง มีแต่จะทำให้เกิดความบาดหมาง

การล่วงประเวณี (1 ธส.4:3) พระคัมภีร์บอกว่ากิจทางเพศใดๆที่อยู่นอกขอบเขตของชีวิตสมรสระหว่างชายและหญิง ล้วนเป็นการผิดศีลธรรม (ปฐก. 2:24; อพย.20:14; 1 คร.7:2; ฮบ.13:4)

เราเต็มใจหรือไม่ที่จะบากบั่นเพื่อหลีกให้พ้นจากสิ่งที่ “ไม่ถูกโรค” กับจิตวิญญาณของเรา – JDB

การหลีกเลี่ยงบาป คือการหยุดมันเสียตั้งแต่ตอนที่การทดลองเริ่มต้น

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง