แพขยะ

วันที่ 30-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี – ปฐมกาล 1:10

อ่าน: ปฐมกาล 1:20-28; 2:15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 51-53, โรม 2

วันก่อนผมเผอิญได้ทราบข่าวที่รบกวนใจเกี่ยวกับคนที่คิดว่าการใช้มหาสมุทรเป็นที่ทิ้งขยะขนาดมหึมานั้น ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ข้อความตอนหนึ่งบอกไว้อย่างนี้ว่า “ถ้าคุณได้เห็นแพขยะพลาสติกขนาดมหึมาในมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งเรียกว่า “แพขยะขนาดใหญ่แห่งแปซิฟิค” มีลักษณะเป็นแพพลาสติกที่ทับถม ลอยน้ำปริมาณมากกว่า 3 ล้านตันและมีขนาดใหญ่กว่ามลรัฐเท็กซัส น่าตกใจที่มีเศษพลาสติกถึง 46,000 ชิ้นลอยอยู่ในทุกตารางไมล์ทะเล!” แหล่งข้อมูลอื่นคาดว่ามีปริมาณของขยะมากกว่านี้ด้วยซ้ำ พลาสติกมีข้อเสียอย่างมากคือ มันไม่ย่อยสลาย

ขณะที่เราใช้ชีวิตอย่างคนเดินทางผ่านโลกนี้ เราได้รับหน้าที่เดียวกับอาดัมคือ ให้ดูแลโลก และสิ่งมีชีวิตในโลกที่พระเจ้าได้ประทานไว้ให้ ปฐมกาล 2:15 บอกไว้ว่า “พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและรักษาสวน” พระเจ้าทรงพอพระทัย ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง รวมถึงทะเลและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในนั้นด้วย (ปฐก.1:10, 20-21)

โลกใบนี้ควรจะเตือนให้เราคิดถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้สร้าง และยกเสียงสรรเสริญของเราไปสู่พระองค์ การใช้โลกเป็นที่ทิ้งขยะอย่างไม่แยแสได้ทำลายความสวยงามและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในโลก การแสดงความเอาใจใส่และดูแลผืนดิน มหาสมุทร และอากาศเป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์ – HDF

การดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง คือหน้าที่ของผู้เชื่อ

ที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่า ทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดี – ปฐมกาล 1:10

อ่าน: ปฐมกาล 1:20-28; 2:15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 51-53; โรม 2

วันก่อนผมเผอิญได้ทราบข่าวที่รบกวนใจเกี่ยวกับคนที่คิดว่าการใช้มหาสมุทรเป็นที่ทิ้งขยะขนาดมหึมานั้น ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ข้อความตอนหนึ่งบอกไว้อย่างนี้ว่า “ถ้าคุณได้เห็นแพขยะพลาสติกขนาดมหึมาในมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งเรียกว่า “แพขยะขนาดใหญ่แห่งแปซิฟิค” มีลักษณะเป็นแพพลาสติกที่ทับถม ลอยน้ำปริมาณมากกว่า 3 ล้านตันและมีขนาดใหญ่กว่ามลรัฐเท็กซัส น่าตกใจที่มีเศษพลาสติกถึง 46,000 ชิ้นลอยอยู่ในทุกตารางไมล์ทะเล!” แหล่งข้อมูลอื่นคาดว่ามีปริมาณของขยะมากกว่านี้ด้วยซ้ำ พลาสติกมีข้อเสียอย่างมากคือ มันไม่ย่อยสลาย

ขณะที่เราใช้ชีวิตอย่างคนเดินทางผ่านโลกนี้ เราได้รับหน้าที่เดียวกับอาดัมคือ ให้ดูแลโลก และสิ่งมีชีวิตในโลกที่พระเจ้าได้ประทานไว้ให้ ปฐมกาล 2:15 บอกไว้ว่า “พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและรักษาสวน” พระเจ้าทรงพอพระทัย ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง รวมถึงทะเลและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในนั้นด้วย (1:10, 20-21)

โลกใบนี้ควรจะเตือนให้เราคิดถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้สร้าง และยกเสียงสรรเสริญของเราไปสู่พระองค์ การใช้โลกเป็นที่ทิ้งขยะอย่างไม่แยแสได้ทำลายความสวยงามและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในโลก การแสดงความเอาใจใส่และดูแลผืนดิน มหาสมุทร และอากาศเป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์ – HDF

การดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง คือหน้าที่ของผู้เชื่อ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง