เชื่อมช่องว่าง

วันที่ 21-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น มนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา – ยอห์น 1:14

อ่าน: ยอห์น 1:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 29-30, กิจการ 23:1-15

ตอนที่ลูกๆ ของผมยังเด็ก ผมคิดว่าพวกเขาคงจะรู้สึกประทับใจกับความสำเร็จบางอย่างของผม คือ พวกเขาคงจะอ่านหนังสือที่ผมเขียน และประทับใจที่ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่างๆ แต่ผมกลับพบว่าลูกๆไม่เคยอ่านงานเขียนของผมและนึกไม่ออกว่าผมไปบรรยายที่ไหนมาบ้าง ในที่สุดลูกชายคนโตก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเขียน เขาบอกว่าเหตุผลเดียวที่เขาอ่านคือ เพื่อที่ผมจะได้เลิกบอกกับคนอื่นเสียทีว่า ลูกๆของผมไม่เคยอ่านหนังสือที่ผมเขียนเลย!

เราต้องยอมรับว่าโดยมากแล้ว ลูกๆจะไม่รู้สึกประทับใจกับความสำเร็จของพ่อแม่ ดังนั้นหนทางเดียวที่จะเชื่อมช่องว่างนี้ได้คือการเข้าหาเขา เข้าไปในโลกของเขา เช่น เล่นเกมส์งูตกบันไดหรือเล่นไล่จับกับลูกในสวนหลังบ้าน

พระเยซูทรงทำกับเราอย่างนี้ ยอห์นพูดถึงพระเยซูว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์” (ยน.1:14) พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พระองค์ทรงลดพระองค์ลงมาหาเรา โดยเสด็จเข้ามาในโลก ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ การเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกของพระองค์กับโลกของพวกเรา และในเวลานั้นเองเราจึงเริ่มเข้าใจว่าพระองค์ทรงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างสูงสุดจากเรา – JS

พระเยซูทรงเชื่อมช่องว่างระหว่างพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์กับมนุษย์ผู้จำกัด

พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็น มนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา – ยอห์น 1:14

อ่าน: ยอห์น 1:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 29-30; กิจการ 23:1-15

ตอนที่ลูกๆของผมยังเด็ก ผมคิดว่าพวกเขาคงจะรู้สึกประทับใจกับความสำเร็จบางอย่างของผม คือ พวกเขาคงจะอ่านหนังสือที่ผมเขียน และประทับใจที่ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่างๆ แต่ผมกลับพบว่าลูกๆไม่เคยอ่านงานเขียนของผมและนึกไม่ออกว่าผมไปบรรยายที่ไหนมาบ้าง ในที่สุดลูกชายคนโตก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเขียน เขาบอกว่าเหตุผลเดียวที่เขาอ่านคือ เพื่อที่ผมจะได้เลิกบอกกับคนอื่นเสียทีว่า ลูกๆของผมไม่เคยอ่านหนังสือที่ผมเขียนเลย!

เราต้องยอมรับว่าโดยมากแล้ว ลูกๆจะไม่รู้สึกประทับใจกับความสำเร็จของพ่อแม่ ดังนั้นหนทางเดียวที่จะเชื่อมช่องว่างนี้ได้คือการเข้าหาเขา เข้าไปในโลกของเขา เช่น เล่นเกมส์งูตกบันไดหรือเล่นไล่จับกับลูกในสวนหลังบ้าน

พระเยซูทรงทำกับเราอย่างนี้ ยอห์นพูดถึงพระเยซูว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์” (ยน.1:14) พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พระองค์ทรงลดพระองค์ลงมาหาเรา โดยเสด็จเข้ามาในโลก ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ การเชื่อมช่องว่างระหว่างโลกของพระองค์กับโลกของพวกเรา และในเวลานั้นเองเราจึงเริ่มเข้าใจว่าพระองค์ทรงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างสูงสุดจากเรา – JS

พระเยซูทรงเชื่อมช่องว่างระหว่างพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์กับมนุษย์ผู้จำกัด

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง