อย่าหยุดพักเฉยๆ

วันที่ 22-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

แต่ให้เขาช่วยพี่น้องในเต็นท์นัดพบดูแลการงาน ไม่ต้องลงมือทำ – กันดารวิถี 8:26

อ่าน: กันดารวิถี 8:23-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 31-32, กิจการ 23:16-35

ในปี 1953 คนคู่แรกที่ปีนเขาเอเวอร์เรสซึ่งสูงที่สุดในโลกคือ เอ็ดมัน ฮิลลารี่ และเทนซิง นอร์เกย์ ขณะนั้น ฮิลลารี่อายุเพียง 33 ปี ความสำเร็จครั้งนั้นทำให้เขามีชื่อเสียง เงินทอง และได้ตระหนักว่าเขากำลังได้ใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดา

แล้วฮิลลารี่ทำอะไรในอีก 55 ปีต่อมา? เขาปลดเกษียณแล้วหยุดพัก เพื่อชื่นชมกับความสำเร็จของเขาใช่หรือไม่? เปล่าเลย

แม้ว่าฮิลลารี่จะไม่มีภูเขาลูกใดที่สูงกว่านี้ให้ปีนแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เขาได้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญอื่นๆ เช่น มีส่วนร่วมในการช่วยให้ความเป็นอยู่ของชาวเนปาลที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาเอเวอร์เรสท์ดีขึ้น เขาทำเช่นนี้มาตลอดจนกระทั่งเขาจากไปในปี 2008

คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงบอกให้คนเลวีเกษียณจากหน้าที่ประจำของพวกเขาเมื่ออายุ 50 ปี (กดว.8:24-25) แต่พระองค์ไม่ได้ต้องการให้พวกเขาเลิกช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์ตรัสว่าพวกเขาควรจะ “ช่วยพี่น้องในเต็นท์นัดพบดูแลการงาน ไม่ต้องลงมือทำเอง” (ข้อ 26) เราไม่อาจถือว่าเหตุการณ์นี้กำลังสอนเราโดยตรงเรื่องการปลดเกษียณ แต่เราได้เห็นว่าเป็นความคิดที่ดีที่เราจะยังคงปรนนิบัติผู้อื่นอยู่ แม้ว่าเราจะปลดเกษียณแล้วก็ตาม

หลายคนพบว่าเมื่อพวกเขาเกษียณแล้ว พวกเขาไม่รู้ว่าจะใช้เวลาให้มีค่าได้อย่างไร แต่จากสิ่งที่คนเลวีและเซอร์ เอ็ดมัน ฮิลลารี่ทำ ทำให้เราปรับความคิดใหม่เมื่อเราปลดเกษียณ คือ ให้เราใช้เวลาช่วยเหลือผู้อื่น – CPH

ชีวิตจะมีความหมายใหม่ เมื่อเราลงทุนทุ่มเทให้กับผู้อื่น

แต่ให้เขาช่วยพี่น้องในเต็นท์นัดพบดูแลการงาน ไม่ต้องลงมือทำ – กันดารวิถี 8:26

อ่าน: กันดารวิถี 8:23-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 31-32; กิจการ 23:16-35

ในปี 1953 คนคู่แรกที่ปีนเขาเอเวอร์เรสซึ่งสูงที่สุดในโลกคือ เอ็ดมัน ฮิลลารี่ และเทนซิง นอร์เกย์ ขณะนั้น ฮิลลารี่อายุเพียง 33 ปี ความสำเร็จครั้งนั้นทำให้เขามีชื่อเสียง เงินทอง และได้ตระหนักว่าเขากำลังได้ใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดา

แล้วฮิลลารี่ทำอะไรในอีก 55 ปีต่อมา? เขาปลดเกษียณแล้วหยุดพัก เพื่อชื่นชมกับความสำเร็จของเขาใช่หรือไม่? เปล่าเลย

แม้ว่าฮิลลารี่จะไม่มีภูเขาลูกใดที่สูงกว่านี้ให้ปีนแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เขาได้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญอื่นๆ เช่น มีส่วนร่วมในการช่วยให้ความเป็นอยู่ของชาวเนปาลที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาเอเวอร์เรสท์ดีขึ้น เขาทำเช่นนี้มาตลอดจนกระทั่งเขาจากไปในปี 2008

คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงบอกให้คนเลวีเกษียณจากหน้าที่ประจำของพวกเขาเมื่ออายุ 50 ปี (กดว.8:24-25) แต่พระองค์ไม่ได้ต้องการให้พวกเขาเลิกช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์ตรัสว่าพวกเขาควรจะ “ช่วยพี่น้องในเต็นท์นัดพบดูแลการงาน ไม่ต้องลงมือทำเอง” (ข้อ 26) เราไม่อาจถือว่าเหตุการณ์นี้กำลังสอนเราโดยตรงเรื่องการปลดเกษียณ แต่เราได้เห็นว่าเป็นความคิดที่ดีที่เราจะยังคงปรนนิบัติผู้อื่นอยู่ แม้ว่าเราจะปลดเกษียณแล้วก็ตาม

หลายคนพบว่าเมื่อพวกเขาเกษียณแล้ว พวกเขาไม่รู้ว่าจะใช้เวลาให้มีค่าได้อย่างไร แต่จากสิ่งที่คนเลวีและเซอร์ เอ็ดมัน ฮิลลารี่ทำ ทำให้เราปรับความคิดใหม่เมื่อเราปลดเกษียณ คือ ให้เราใช้เวลาช่วยเหลือผู้อื่น – CPH

ชีวิตจะมีความหมายใหม่ เมื่อเราลงทุนทุ่มเทให้กับผู้อื่น

Tags:

One Response

  1. นาย ธวัชชัย ยอดสิงห์

    Ok จัดปะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง