สิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่า

วันที่ 6-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ – ฮีบรู 11:39

อ่าน: ฮีบรู 11:4-7,32-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี :โยบ 32-33, กิจการ 14

อาแบลเป็น “บรรพบุรุษ” คนแรกที่ถูกกล่าวถึงในพระธรรมฮีบรู 11 แต่เรื่องของเขาแตกต่างอย่างมากกับของคนอื่นๆ เอโนคไปสวรรค์โดยไม่ต้องตาย โนอาห์ช่วยชีวิตมนุษยชาติ อับราฮัมเป็นต้นกำเนิดของประชาชาติ อิสอัคต้นตระกูลคนสำคัญ โยเซฟเป็นใหญ่ในแผ่นดินอียิปต์ โมเสสนำการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

คนเหล่านี้ทำตามที่พระเจ้าบัญชาด้วยความเชื่อ และพระองค์ก็ทรงเทพระพรลงมาเหนือเขา พวกเขาได้เห็นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงด้วยตาของตนเอง

แต่อาแบลล่ะ? ลูกชายคนที่สองของอาดัมและเอวาคนนี้มีความเชื่อ แต่สิ่งที่ตอบแทนคืออะไร? การถูกฆ่า ฟังดูคล้ายกับคนเหล่านั้น ในฮบ.11:35-38 ที่พบว่าการเชื่อในพระเจ้าไม่ได้นำไปสู่พระพรในทันที พวกเขาต้องเผชิญกับ “การเยาะเย้ย” “การถูกขังคุก” และ “ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆ” ซึ่งเราย่อมไม่อยากเผชิญ เราอยากจะเป็นวีรบุรุษเหมือนอับราฮัม มากกว่าเป็นคน “สิ้นเนื้อประดาตัว ตกระกำลำบากและถูกเคี่ยวเข็ญ” (ฮบ.11:37) แต่ในแผนการของพระเจ้า ไม่มีการรับประกันว่าจะสบายและมีชื่อเสียง แม้แต่กับคนที่สัตย์ซื่อ

เราอาจได้รับพระพรบางอย่างในชีวิต แต่เราต้องรอคอย “สิ่งซึ่งประเสริฐ” ยิ่งกว่า (ฮบ.11:40) คือ ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แห่งพระสัญญาของพระเจ้า ดังนั้น ให้เรามุ่งต่อไป “ด้วยความเชื่อ” – JDB

สิ่งที่ท่านทำเพื่อพระคริสต์ จะได้รับผลตอบแทนในนิรันดรกาล

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง