ลงมือทำก่อนที่จะพูด

วันที่ 9-7-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ – มัทธิว 5:16

อ่าน: มัทธิว 5:11-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 38-40, กิจการ 16:1-21

ครั้งหนึ่ง มีเมืองทางฝั่งทะเลตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งน่าจะเป็นที่ที่มีการต่อต้านพระกิตติคุณอย่างรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่ง โปสเตอร์ในร้านกาแฟที่นั่นประชาสัมพันธ์การประชุมของพวกพ่อมดหมอผี ที่สอนการร่ายคาถาสะกดศัตรู

ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมาก คริสตจักรต้องต่อสู้กว่าจะได้รับอนุญาตจากสภาของเมืองให้ก่อตั้งคริสตจักร และบรรดาผู้นำคริสตจักรต่างก็พูดกันว่า “แย่แล้ว” จนกระทั่งศิษยาภิบาลกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันอธิษฐานเป็นประจำ และตั้งใจที่จะนำความรักของพระเยซูเข้ามาสู่เมืองของพวกเขา พวกเขาเริ่มทำพันธกิจกับคนจรจัด คนที่ทนทุกข์จากเอดส์ วัยรุ่นที่อยู่ในความเสี่ยง พวกเขาสัตย์ซื่อและมุ่งมั่นในการนำความรักของพระเยซูไปสู่ผู้ทนทุกข์ ไม่นานนัก หน่วยงานรัฐ ก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น คริสตจักรเริ่มเติบโตเมื่อผู้คนตอบสนองต่อพระกิตติคุณอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องนี้เป็นการพิสูจน์คำพูดที่ว่า บางครั้งคุณต้อง “ลงมือทำ” ก่อนที่จะพูด ไม่มีใครอยากจะฟังสิ่งที่เราอยากบอกเกี่ยวกับความรักของพระเยซู จนกว่าพวกเขาจะได้เห็นในชีวิตของเรา (มธ.5:16) เมื่อนั้นแม้แต่ผู้ต่อต้านพระกิตติคุณที่หัวรุนแรงที่สุดก็อาจจะนึกดีใจ ที่มีคุณอยู่ในเมือง สำนักงาน หรือละแวกบ้านของเขา แล้วตอนนั้นคุณก็สามารถเล่าเรื่องพระเยซูให้พวกเขาฟังได้ – JS

เมื่อคุณประกาศพระกิตติคุณ จงแน่ใจว่าคุณใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับพระกิตติคุณ

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

One Response

  1. ชีวิตย่อมดังกว่าคำพูด จริงๆ….เอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง