ราคาของการมีส่วนร่วม

วันที่ 10-7-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

…นอกจากนั้นยังมีการอื่น ที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกวันๆ คือความกระวนกระวายถึงคริสตจักรทั้งปวง – 2 โครินธ์ 11:28

อ่าน: 2 โครินธ์ 11:22-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 41-42, กิจการ 16:22-40

ขณะที่นักสร้างภาพยนตร์ เคน เบิร์น และเพื่อนร่วมงานสร้างหนังสารคดีอันโด่งดังที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง พวกเขาต้องดูภาพยนตร์เกี่ยวกับทหารนานนับพันชั่วโมง จนฝันถึงฉากการสู้รบดุเดือดของสงครามในรัฐเปลลิลูบ่อยๆ เบิร์นบอกกับริค คูชแมน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ แซคคราเมนโต เบิร์น ว่า “มีแต่เสียงวิญญาณและเสียงสะท้อนจากอดีตที่สุดจะบรรยาย ถ้าคุณเก็บมาเป็นอารมณ์ คุณก็จะต้องวนเวียนอยู่กับความรู้สึกนั้น”

หากเราจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของ คนอื่นเราก็ต้องยอมสูญเสียบางอย่าง ทั้งในแง่งานศิลปะหรือจิตวิญญาณ เปาโลมีประสบการณ์เรื่องนี้เมื่อท่านทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐ “และนอกจากนั้นยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่ ทุกวันๆ คือความกระวนกระวายถึงคริสตจักร ทั้งปวง มีใครบ้างเป็นคนอ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังด้วย มีใครบ้างที่ถูกนำให้สะดุด และข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วย” (2 คร. 11:28-29)

ออสวอล์ด แชมเบอร์กล่าวว่า เราเข้าสู่การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนี้เมื่อเรา “เจตนาที่จะเข้าเป็นอันเดียวกันกับความสนพระทัยที่พระเจ้ามีต่อผู้อื่น” และ “พบว่า เรามีพลังที่จะทรงตัวอยู่ได้อย่างเหลือเชื่อท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น”

เปาโลตระหนักว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเต็มขนาดในความอ่อนแอของเรา (2 คร.12:9) พระเยซูทรงจ่ายราคาแสนแพงเพื่อที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกของเรา และพระองค์ทรงเสริมกำลังเราเมื่อเราแบ่งปันความรักของพระองค์ให้แก่ผู้อื่น – DCM

ถ้าเราเชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้า พระองค์จะจัดเตรียมกำลังที่เราจำเป็นต้องมี

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง