มีอิทธิพล

วันที่ 24-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยัง…กษัตริย์ – กิจการ 9:15

อ่าน: กิจการ 25:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1ปี : สดุดี 35-36, กิจการ 25

หนังสือชื่อ นักเทศน์และประธานาธิบดี ได้ลำดับเหตุการณ์การทำพันธกิจของนักประกาศบิลลี่ เกรแฮม และประธานาธิบดีหลายคนตั้งแต่เฮนรี่ เอส. ทรูแมน ไปจนถึงประธานาธิบดีจอร์ช ดับเบิ้ลยู. บุช ซึ่งมักจะเชิญเกรแฮมไปที่ทำเนียบขาวบ่อยๆ แม้ว่าเกรแฮมจะมีอิทธิพลต่อคนระดับสูง เขาก็ยังคงยกย่องพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทำงานผ่านตัวเขา และไม่ใช่ด้วยความสามารถส่วนตัวของเขาเลย

เปาโลเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เป็นพยานกับคนในตำแหน่งสูง พระคริสต์ตรัสว่า “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และพวกอิสราเอล” (กจ.9:15)

ในพระธรรมกิจการ เราอ่านพบว่าเปาโลมีอิทธิพลต่อชนชั้นปกครอง เช่น เฟลิกส์ เฟสทัส กษัตริย์อากริปปา และอาจรวมถึงซีซาร์ด้วย (กจ.24-26) แต่เปาโลได้ทำสิ่งเดียวกับที่บิลลี่ เกรแฮมทำในอีกหลายศตวรรษต่อมา คือ ชี้ไปที่พระคุณของพระเจ้าที่ทำงานผ่านเขา “มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำ” (1 คร.15:10)

พระเจ้าอาจไม่ได้เรียกให้คุณประกาศพระกิตติคุณกับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่พระองค์ได้ทรงนำให้ผู้คนมาหาคุณ เพื่อจะได้เล่าข่าวประเสริฐแห่งความหวังของพระองค์ให้เขาฟัง จงอธิษฐานขอโอกาสให้พระคุณของพระเจ้าหลั่งไหลผ่านคุณ ในขณะที่คุณเป็นพยานให้กับใครก็ตามที่คุณมีอิทธิพลต่อเขา – HDF

ที่ที่ดีที่สุดที่จะเป็นพยาน คือที่ที่พระเจ้านำคุณไป

จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยัง…กษัตริย์ – กิจการ 9:15

อ่าน: กิจการ 25:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 35-36; กิจการ 25

หนังสือชื่อ นักเทศน์และประธานาธิบดี ได้ลำดับเหตุการณ์การทำพันธกิจของนักประกาศบิลลี่ เกรแฮม และประธานาธิบดีหลายคนตั้งแต่เฮนรี่ เอส. ทรูแมน ไปจนถึงประธานาธิบดีจอร์ช ดับเบิ้ลยู. บุช ซึ่งมักจะเชิญเกรแฮมไปที่ทำเนียบขาวบ่อยๆ แม้ว่าเกรแฮมจะมีอิทธิพลต่อคนระดับสูง เขาก็ยังคงยกย่องพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทำงานผ่านตัวเขา และไม่ใช่ด้วยความสามารถส่วนตัวของเขาเลย

เปาโลเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เป็นพยานกับคนในตำแหน่งสูง พระคริสต์ตรัสว่า “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และพวกอิสราเอล” (กจ.9:15)

ในพระธรรมกิจการ เราอ่านพบว่าเปาโลมีอิทธิพลต่อชนชั้นปกครอง เช่น เฟลิกส์ เฟสทัส กษัตริย์อากริปปา และอาจรวมถึงซีซาร์ด้วย (กจ.24-26) แต่เปาโลได้ทำสิ่งเดียวกับที่บิลลี่ เกรแฮมทำในอีกหลายศตวรรษต่อมา คือ ชี้ไปที่พระคุณของพระเจ้าที่ทำงานผ่านเขา “มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำ พระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำ” (1 คร.15:10)

พระเจ้าอาจไม่ได้เรียกให้คุณประกาศพระกิตติคุณกับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่พระองค์ได้ทรงนำให้ผู้คนมาหาคุณ เพื่อจะได้เล่าข่าวประเสริฐแห่งความหวังของพระองค์ให้เขาฟัง จงอธิษฐานขอโอกาสให้พระคุณของพระเจ้าหลั่งไหลผ่านคุณ ในขณะที่คุณเป็นพยานให้กับใครก็ตามที่คุณมีอิทธิพลต่อเขา – HDF

ที่ที่ดีที่สุดที่จะเป็นพยาน คือที่ที่พระเจ้านำคุณไป

Tags:

One Response

  1. นาย ธวัชชัย ยอดสิงห์

    ขอทรงนำครับ หนูกลัวหลง เพราะความปาบในตัวผมและความไม่เข้าใจ เพราะผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงขอทรงนำ และอภัย อาเมนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง