บทเรียนแห่งการเชื่อฟัง

วันที่ 27-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

นี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ – 1 ยอห์น 5:3

อ่าน: 1 ยอห์น 2:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี สดุดี 43-45 กิจการ 27:27-44

เมื่อเด็กชายโคฟีกลับจากเรียนรวีวารศึกษาในวันอาทิตย์ แม่ของเขาถามว่าเขาเรียนอะไรในตอนเช้าวันนั้น เขาตอบกลับอย่างรวดเร็วและเสียงดังว่า “การเชื่อฟัง…อีกแล้ว”

ถึงแม้ฉันจะอายุมากกว่าโคฟีมาก แต่ฉันเห็นด้วยว่าการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นบทเรียนที่เราจำเป็นต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้จะไม่สู้เต็มใจนักก็ตาม

ออสวอลด์ แชมเบอส์ได้เขียนไว้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทานกฎให้แก่ข้าพเจ้า แต่พระองค์ทรงยืนยันมาตรฐานของพระองค์อย่างชัดเจน ถ้าความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้ามีต่อพระองค์คือความรัก ข้าพเจ้าก็จะทำสิ่งที่พระองค์บอก… หากข้าพเจ้าลังเล ก็เป็นเพราะข้าพเจ้าได้รักคนอื่น ที่ข้าพเจ้านำมาแข่งกับพระองค์ ซึ่งก็คือ ตัวข้าพเจ้าเอง”

เมื่อเราเชื่อฟัง เราได้แสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเรารักพระองค์และมีความศรัทธาในพระองค์ มากกว่าที่เรามีต่อตนเอง อาเธอร์ ดับเบิ้ลยู. พิงค์ กล่าวไว้ว่า ความรักคือ “หลักการที่นำไปสู่การกระทำ และหลักการนี้สำแดงออก…ด้วยการกระทำสิ่งที่ทำให้ผู้ถูกรักพึงพอใจ” การเชื่อฟังพระเจ้าหมายความถึงการสละสิ่งที่เราต้องการและเลือกทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำ

พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ผู้ที่ติดตามพระองค์เชื่อฟัง และพระเยซูทรงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้อย่างสูง พระองค์ทรงถามว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น” (ลก.6:46)และยังทรงท้าทายเราว่า“ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติ ตามบัญญัติของเรา” (ยน.14:15) – CHK

การเชื่อฟังพระเจ้า คือการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์

นี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ – 1 ยอห์น 5:3

อ่าน: 1 ยอห์น 2:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 43-45; กิจการ 27:27-44

เมื่อเด็กชายโคฟีกลับจากเรียนรวีวารศึกษาในวันอาทิตย์ แม่ของเขาถามว่าเขาเรียนอะไรในตอนเช้าวันนั้น เขาตอบกลับอย่างรวดเร็วและเสียงดังว่า “การเชื่อฟัง…อีกแล้ว”

ถึงแม้ฉันจะอายุมากกว่าโคฟีมาก แต่ฉันเห็นด้วยว่าการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นบทเรียนที่เราจำเป็นต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้จะไม่สู้เต็มใจนักก็ตาม

ออสวอลด์ แชมเบอส์ได้เขียนไว้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทานกฎให้แก่ข้าพเจ้า แต่พระองค์ทรงยืนยันมาตรฐานของพระองค์อย่างชัดเจน ถ้าความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้ามีต่อพระองค์คือความรัก ข้าพเจ้าก็จะทำสิ่งที่พระองค์บอก… หากข้าพเจ้าลังเล ก็เป็นเพราะข้าพเจ้าได้รักคนอื่น ที่ข้าพเจ้านำมาแข่งกับพระองค์ ซึ่งก็คือ ตัวข้าพเจ้าเอง”

เมื่อเราเชื่อฟัง เราได้แสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเรารักพระองค์และมีความศรัทธาในพระองค์ มากกว่าที่เรามีต่อตนเอง อาเธอร์ ดับเบิ้ลยู. พิงค์ กล่าวไว้ว่า ความรักคือ “หลักการที่นำไปสู่การกระทำ และหลักการนี้สำแดงออก…ด้วยการกระทำสิ่งที่ทำให้ผู้ถูกรักพึงพอใจ” การเชื่อฟังพระเจ้าหมายความถึงการสละสิ่งที่เราต้องการและเลือกทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำ

พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ผู้ที่ติดตามพระองค์เชื่อฟัง และพระเยซูทรงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้อย่างสูง พระองค์ทรงถามว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น” (ลก.6:46)และยังทรงท้าทายเราว่า“ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติ ตามบัญญัติของเรา” (ยน.14:15) – CHK

การเชื่อฟังพระเจ้า คือการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง