นักปฏิบัติ

วันที่ 11-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่า นั้น – ยากอบ 1:22

อ่าน: ยากอบ 1:19-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 1-3, กิจการ 17:1-15

ตอนที่เราเพิ่งจะย้ายบ้านมาอยู่ในชุมชนใหม่ เราได้เชิญพี่ชายและพี่สะใภ้ของฉัน มารับประทานอาหารเย็นด้วยกันในวันอาทิตย์ ขณะที่เรากำลังทักทายซูและเท็ดที่ประตู มีเสียงประหลาดทำให้พวกเขาต้องมองเข้าไปในครัว เมื่อฉันมองตามไป ฉันตกใจจนตัวชา ท่อน้ำจากเครื่องล้างจานขนาดพกพาเก่าๆของเรา กำลังสะบัดไปมาอย่างแรงเหมือนงวงช้างที่กำลังโกรธ น้ำเต็มไปหมด!

ซูลงมือทันที เธอปล่อยมือจากกระเป๋าถือแล้วเข้าไปถึงครัวก่อนฉัน เธอปิดน้ำแล้วขอผ้าและไม้ถูพื้น เราใช้เวลา 15 นาทีแรกที่พบกันไปกับการนั่งยองๆเช็ดพื้น

ซูเป็นนักปฎิบัติ และโลกนี้น่าอยู่มากขึ้นเพราะนักปฎิบัติเช่นเธอ คนเหล่านี้คือคนที่พร้อมเสมอที่ช่วยออกเงิน มีส่วนร่วม และหากจำเป็นพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำ

นักปฎิบัติหลายคนในโลกนี้เป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะด้วย คนเหล่านี้เป็นผู้ติดตามพระเยซูที่รับเอาคำท้าทายของยากอบไว้ในใจ ที่ว่า “จงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น” (ยก.1:22)

คุณกำลังทำทุกอย่างที่คุณรู้ว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำอยู่หรือไม่? ในขณะที่คุณอ่านพระคำของพระเจ้า จงนำสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปปฏิบัติ เริ่มต้นจากการฟัง แล้วปฏิบัติตาม ผู้ที่เชื่อฟังก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้า (ยก.1:25) – CHK

คุณค่าของพระคัมภีร์ไม่ได้อยู่ที่ความรู้ในพระธรรมเท่านั้น แต่อยู่ที่การเชื่อฟังพระธรรมด้วย

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง