ถอยตั้งหลักเพื่อก้าวต่อ

วันที่ 5-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

และเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกลง พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว – มัทธิว 14:23

อ่าน: มัทธิว 14:13-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 30-31, กิจการ 13:26-52

เพื่อนผมเล่าให้ฟังถึงค่ายผู้นำที่คริสตจักรของเขา บรรดาผู้นำคริสตจักรต่างหยุดพักจากการงานเพื่ออธิษฐาน วางแผน และนมัสการเป็นเวลา 2 วัน เพื่อนของผมรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและได้รับกำลัง เขาบอกว่า “ค่าย (Retreat หมายถึงค่ายหรือการถอยกลับ – ผู้เรียบเรียง) จะช่วยให้พันธกิจคริสตจักรก้าวหน้ามากขึ้น”

ผมรู้สึกว่าแนวคิดเรื่องการถอยกลับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าเป็นเรื่องตลก แต่นี่เป็นความจริง บางครั้ง เราต้องถอยกลับเพื่อตั้งหลักก่อนที่จะก้าวต่อไปได้อย่างมีจุดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า

พระเยซูเองก็ทรง “ถอยกลับเพื่อก้าวไปข้างหน้า” หลังจากทรงกระทำภารกิจมากมายในแต่ละวัน พระองค์หยุดพักเพื่อใช้เวลากับพระเจ้า มัทธิว 14:23 บอกว่า “และเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว” อยู่ตามลำพังต่อพระพักตร์พระบิดา

ในโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วใบนี้ เรามักจะเหนื่อยล้าได้ง่ายๆ เพราะต้องทำทุกทางเพื่อจะรีบเร่งและก้าวไปข้างหน้า แต่หากปรารถนาที่จะเป็นคริสเตียนที่เกิดผล เราต้องเต็มใจหยุดพักเพื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ เราจะได้พบกับแหล่งแห่งกำลังเพื่อจะมุ่งหน้ารับใช้พระองค์ได้จากพระกำลังของพระองค์เท่านั้น จงถอยกลับเพื่อหยุดพักใน พระเยซูก่อนที่จะก้าวต่อไป – BC

การอยู่ตามลำพังกับพระบิดา เป็นแหล่งเดียวที่จะให้กำลังเราเพื่อเดินต่อ

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

One Response

  1. ดูคลิปนี้ประกอบสิครับ http://www.youtube.com/watch?v=fC3FLqDgWRE
    เป็นคลิปที่สัมผัสใจมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง