ซ่อมอย่างผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 28-7-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ – เยเรมีย์ 6:16

อ่าน: เยเรมีย์ 6:14-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 46-48, กิจการ 28

ถ้าคุณเคยพยายามจะซ่อมอะไรแล้วล้มเหลว คุณน่าจะดีใจที่ได้เห็นป้ายหน้าร้านซ่อมเครื่องยนต์ที่บอกว่า เราซ่อมทุกสิ่งที่สามีของคุณซ่อมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรถ ท่อน้ำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าปกติแล้วการให้คนที่มีทักษะและไว้ใจได้ จัดการให้เรา ย่อมดีกว่า

ในทำนองเดียวกันความบาปและการต่อสู้ภายในเราก็คอยต้านทานเรา เมื่อเราพยายามที่จะจัดการกับมันด้วยเช่นกัน

เยเรมีย์ติเตียนผู้พยากรณ์และปุโรหิตยุคนั้นที่ละโมบ และ “ได้รักษาแผลแห่งประชากรของเราแต่เล็กน้อย กล่าวว่า ‘สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ’ เมื่อไม่มีสวัสดิภาพเลย” (ยรม. 6:14) พวกเขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงตนเองหรือนำให้ผู้อื่นไปสู่การเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณได้ พระเจ้าจึงทรงบอกให้ประชาชนทำตามวิธีของพระองค์ คือ “จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ” (ข้อ 16)

หลายศตวรรษต่อมา พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มธ.11:28)

สิ่งใดในชีวิตที่เราพยายามซ่อมแซมแต่ล้มเหลวนั้น พระหัตถ์ของพระเจ้าจะบูรณะขึ้นใหม่ได้ เราจะได้รับการทำให้บริบูรณ์ โดยความเชื่อในพระคริสต์ – DCM

เมื่อพระเจ้ายกโทษ พระองค์เอาความบาปออกไปและฟื้นฟูจิตใจ

จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ – เยเรมีย์ 6:16

อ่าน: เยเรมีย์ 6:14-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 46-48; กิจการ 28

ถ้าคุณเคยพยายามจะซ่อมอะไรแล้วล้มเหลว คุณน่าจะดีใจที่ได้เห็นป้ายหน้าร้านซ่อมเครื่องยนต์ที่บอกว่า เราซ่อมทุกสิ่งที่สามีของคุณซ่อมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรถ ท่อน้ำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าปกติแล้วการให้คนที่มีทักษะและไว้ใจได้ จัดการให้เรา ย่อมดีกว่า

ในทำนองเดียวกันความบาปและการต่อสู้ภายในเราก็คอยต้านทานเรา เมื่อเราพยายามที่จะจัดการกับมันด้วยเช่นกัน

เยเรมีย์ติเตียนผู้พยากรณ์และปุโรหิตยุคนั้นที่ละโมบ และ “ได้รักษาแผลแห่งประชากรของเราแต่เล็กน้อย กล่าวว่า ‘สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ’ เมื่อไม่มีสวัสดิภาพเลย” (ยรม. 6:14) พวกเขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงตนเองหรือนำให้ผู้อื่นไปสู่การเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณได้ พระเจ้าจึงทรงบอกให้ประชาชนทำตามวิธีของพระองค์ คือ “จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ” (ข้อ 16)

หลายศตวรรษต่อมา พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มธ.11:28)

สิ่งใดในชีวิตที่เราพยายามซ่อมแซมแต่ล้มเหลวนั้น พระหัตถ์ของพระเจ้าจะบูรณะขึ้นใหม่ได้ เราจะได้รับการทำให้บริบูรณ์ โดยความเชื่อในพระคริสต์ – DCM

เมื่อพระเจ้ายกโทษ พระองค์เอาความบาปออกไปและฟื้นฟูจิตใจ

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง