ชื่อ

วันที่ 2-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก – กิจการ 11:26
อ่าน: กิจการ 11:19-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 22-24, กิจการ 11

ฮานส์ เกย์เจอร์, มารีย์ คูรีย์, รูดอล์ฟ ดีเซล, ซามูเอล มอร์ส และหลุยส์ เบรล ล้วนแต่ประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งที่มีคุณค่ามากจนกระทั่ง มีการนำชื่อของพวกเขาไปเป็นชื่อเรียกสิ่งนั้น ชื่อเหล่านี้และอีกหลายคนปรากฏอยู่ใน “หมวดการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในสารานุกรมบริทานนิกา” หัวข้อ “325 นวัตกรรมที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์”

เราผู้ติดตามพระคริสต์ก็มีชื่อของพระองค์ติดตัวเรา ลูกาบันทึกไว้ในสมัยคริสตจักรยุคแรกว่า “ในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก” (กจ.11:26) ต่อมา เปโตรยังได้เรียกร้องผู้เชื่อกลุ่มแรกๆให้ไม่ละอายต่อการทนทุกข์เพราะเป็น “คริสเตียน” (1 ปต.4:16) คำว่าคริสเตียนที่ครั้งหนึ่งใช้เรียกผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างดูหมิ่น บัดนี้พวกเขารับไว้เป็นตราเกียรติยศ เครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีต่อพระเยซู

อี. เอ็ม. เบลคล็อค อดีตศาสตราจารย์ด้านวรรณคดี มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เขียนไว้ว่า ในศตวรรษแรก คำว่าคริสเตียนมี “ความเหมาะสมมาก เพราะหมายถึงความจงรักภักดีและการยอมรับที่มีต่อบุคคลผู้หนึ่ง คือ พระเมสสิยาห์ (พระคริสต์)…การใช้คำนี้ในสมัยปัจจุบันก็ยังคงเป็นไปตามความเชื่อดั้งเดิม…คริสเตียนคือผู้ที่ยอมรับความเป็นเจ้านายของพระเยซูคริสต์ในทุกด้าน”

ในฐานะผู้ที่ติดตามพระคริสต์ในสมัยปัจจุบัน เรายินดีที่จะแบกรับชื่อของพระองค์ให้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด องค์พระผู้เป็นเจ้า และสหายของเรา – DCM

อย่าเป็นคริสเตียนแต่ในนาม

ในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก – กิจการ 11:26

อ่าน: กิจการ 11:19-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 22-24; กิจการ 11

ฮานส์ เกย์เจอร์, มารีย์ คูรีย์, รูดอล์ฟ ดีเซล, ซามูเอล มอร์ส และหลุยส์ เบรล ล้วนแต่ประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งที่มีคุณค่ามากจนกระทั่ง มีการนำชื่อของพวกเขาไปเป็นชื่อเรียกสิ่งนั้น ชื่อเหล่านี้และอีกหลายคนปรากฏอยู่ใน “หมวดการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในสารานุกรมบริทานนิกา” หัวข้อ “325 นวัตกรรมที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์”

เราผู้ติดตามพระคริสต์ก็มีชื่อของพระองค์ติดตัวเรา ลูกาบันทึกไว้ในสมัยคริสตจักรยุคแรกว่า “ในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก” (กจ.11:26) ต่อมา เปโตรยังได้เรียกร้องผู้เชื่อกลุ่มแรกๆให้ไม่ละอายต่อการทนทุกข์เพราะเป็น “คริสเตียน” (1 ปต.4:16) คำว่าคริสเตียนที่ครั้งหนึ่งใช้เรียกผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างดูหมิ่น บัดนี้พวกเขารับไว้เป็นตราเกียรติยศ เครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีต่อพระเยซู

อี. เอ็ม. เบลคล็อค อดีตศาสตราจารย์ด้านวรรณคดี มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เขียนไว้ว่า ในศตวรรษแรก คำว่าคริสเตียนมี “ความเหมาะสมมาก เพราะหมายถึงความจงรักภักดีและการยอมรับที่มีต่อบุคคลผู้หนึ่ง คือ พระเมสสิยาห์ (พระคริสต์)…การใช้คำนี้ในสมัยปัจจุบันก็ยังคงเป็นไปตามความเชื่อดั้งเดิม…คริสเตียนคือผู้ที่ยอมรับความเป็นเจ้านายของพระเยซูคริสต์ในทุกด้าน”

ในฐานะผู้ที่ติดตามพระคริสต์ในสมัยปัจจุบัน เรายินดีที่จะแบกรับชื่อของพระองค์ให้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด องค์พระผู้เป็นเจ้า และสหายของเรา – DCM

อย่าเป็นคริสเตียนแต่ในนาม

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง