จดจ่อ

วันที่ 25-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ – ฮีบรู 12:1-2

อ่าน: ลูกา 4:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 37-39, กิจการ 26

หลายครั้งที่ครูสอนขับรถพูดกับฉันว่า “ขับล่วงหน้า” เขาหมายความว่าให้ฉันมองไกลออกไป ไม่ใช่มองอยู่แค่รอบตัวเอง คนขับรถที่เอาแต่มองซ้ายทีขวาที อาจขับรถตกคูได้

ซาตานเก่งเรื่องสร้าง “สิ่งรบกวนข้างทาง” ที่หลอกล่อให้เราสนใจมันมากกว่าสนใจพระเยซู ถ้ามันดึงความสนใจของเราได้ มันอาจจะทำให้เราออกนอกเส้นทางหรือมีพัฒนาการฝ่ายจิตวิญญาณที่ล่าช้า มันเคยพยายามทำเช่นนี้กับพระเยซูด้วยซ้ำไป

หลังจากพระเยซูทรงรับบัพติสมาแล้ว ซาตานพยายามที่จะทดลองพระองค์ โดยการเสนอทางที่ “ดีกว่า” ในการทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ ซาตานบอกพระเยซูว่า พระองค์จะสามารถพิสูจน์ว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ได้โดยการกระโจนลงไปจากหลังคาพระวิหาร (ลก.4:9-11) แต่พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์พิสูจน์ได้ว่าทรงเป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยการทรงยอมสละพระชนม์บนไม้กางเขน ไม่ใช่การกระโจนลงมาจากตึกสูง พระองค์ตรัสตอบว่า “อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน” (ข้อ 12) พระเยซูทรงจดจ่ออยู่ที่การไถ่เราทั้งหลายให้รอด และพระองค์ทรงทราบว่าการใช้ทางเลี่ยงการถูกตรึงที่ไม้กางเขนไม่อาจทำให้พันธกิจของพระองค์สำเร็จได้

หนทางที่จะหลีกให้ห่างจากหลุมฝ่ายจิตวิญญาณคือ การจดจ่อไปที่พระเยซู (ฮบ.12:2) และไม่แม้แต่จะเหลือบมองไปที่สิ่งรบกวนที่ซาตานสร้างขึ้น – JAL

ซาตานไม่ควรอยู่ในสายตาของเรา มันควรถูกเราทิ้งไว้ข้างหลัง – ลีโอนาร์ด สวีท

ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ – ฮีบรู 12:1-2

อ่าน: ลูกา 4:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 37-39; กิจการ 26

หลายครั้งที่ครูสอนขับรถพูดกับฉันว่า “ขับล่วงหน้า” เขาหมายความว่าให้ฉันมองไกลออกไป ไม่ใช่มองอยู่แค่รอบตัวเอง คนขับรถที่เอาแต่มองซ้ายทีขวาที อาจขับรถตกคูได้

ซาตานเก่งเรื่องสร้าง “สิ่งรบกวนข้างทาง” ที่หลอกล่อให้เราสนใจมันมากกว่าสนใจพระเยซู ถ้ามันดึงความสนใจของเราได้ มันอาจจะทำให้เราออกนอกเส้นทางหรือมีพัฒนาการฝ่ายจิตวิญญาณที่ล่าช้า มันเคยพยายามทำเช่นนี้กับพระเยซูด้วยซ้ำไป

หลังจากพระเยซูทรงรับบัพติสมาแล้ว ซาตานพยายามที่จะทดลองพระองค์ โดยการเสนอทางที่ “ดีกว่า” ในการทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ ซาตานบอกพระเยซูว่า พระองค์จะสามารถพิสูจน์ว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ได้โดยการกระโจนลงไปจากหลังคาพระวิหาร (ลก.4:9-11) แต่พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์พิสูจน์ได้ว่าทรงเป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยการทรงยอมสละพระชนม์บนไม้กางเขน ไม่ใช่การกระโจนลงมาจากตึกสูง พระองค์ตรัสตอบว่า “อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน” (ข้อ 12) พระเยซูทรงจดจ่ออยู่ที่การไถ่เราทั้งหลายให้รอด และพระองค์ทรงทราบว่าการใช้ทางเลี่ยงการถูกตรึงที่ไม้กางเขนไม่อาจทำให้พันธกิจของพระองค์สำเร็จได้

หนทางที่จะหลีกให้ห่างจากหลุมฝ่ายจิตวิญญาณคือ การจดจ่อไปที่พระเยซู (ฮบ.12:2) และไม่แม้แต่จะเหลือบมองไปที่สิ่งรบกวนที่ซาตานสร้างขึ้น – JAL

ซาตานไม่ควรอยู่ในสายตาของเรา มันควรถูกเราทิ้งไว้ข้างหลัง – ลีโอนาร์ด สวีท

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง