คนยากไร้

วันที่ 13-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

ถ้าในท่ามกลางท่านทั้งหลาย มีคนจนสักคนหนึ่งเป็นพี่น้องของท่าน…ท่านอย่ามีใจแข็ง หดมือของท่านไว้เสียต่อหน้าพี่น้องของท่านที่ยากจนนั้น – เฉลยธรรมบัญญัติ 15:7

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 15:7-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 7-9 กิจการ 18

ในหนังสือเรื่องคลั่งรัก (Crazy Love) ของฟรานซิส ชาน เป็นเรื่องของครอบครัวโรบินสันที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในเทศกาลคริสตมาสที่น่าสนใจ คือ ในเช้าวันคริสตมาส ครอบครัวนี้จะไม่ได้สนใจแกะห่อของขวัญที่อยู่ใต้ต้นคริสตมาส แต่พวกเขาจะทำแพนเค้กและชงกาแฟแล้วเอาไปแจกเป็นอาหารเช้าให้แก่คนจรจัด นี่เป็นการกระทำที่เล็กน้อย แต่สร้างสรรค์ที่จะแสดงความรักและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพระเจ้าแก่คนยากจน

พระเจ้าทรงคาดหวังความเอื้อเฟื้อเช่นนี้ จากคนของพระองค์ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 15 โมเสสเน้นย้ำถึงลักษณะของความยากจน และสิ่งที่คนมั่งมีควรทำ พวกเขาได้รับการเตือนถึงอันตรายสี่ประการคือ

  • ใจแข็งที่ละเลยความจำเป็นของคนขัดสน (ฉธบ.15:7)
  • มือที่กำและไม่ยอมให้สิ่งที่จำเป็นแก่คนยากไร้ขัดสน (ฉธบ.15:7)
  • ความคิดถ่อยในจิตใจที่ลังเลหรือปฏิเสธที่จะให้คนยากจนยืมเงิน เพราะปีแห่งการยกหนี้กำลังใกล้เข้ามา (ฉธบ.15:9)
  • จิตใจคับแคบ เสียดายข้าวของที่จะให้แก่คนยากจนซึ่งอยู่ท่ามกลางเขา (ฉธบ.15:10) นอกจากเรื่องความเห็นแก่ตัวแล้ว พวกเขายังถูกตักเตือนในเรื่อง ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ให้เต็มใจเอื้อเฟื้อ (ฉธบ.15:8, ฉธบ.15:10, ฉธบ.15:11)

 

คนของพระเจ้าจะต้องมีจิตใจแห่งความเอื้อเฟื้อต่อคนยากไร้เสมอ ให้เราเปิดใจและยื่นมือของเราออกไป – MW

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีกำเนิดมาจากใจ ที่ได้รับพระคุณของพระเจ้า

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags: ,

One Response

  1. แจกออกไป..อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง