ข้อตกลงที่ดี

วันที่ 14-7-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อ ว่าเป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด – ลูกา 15:19

อ่าน: ลูกา 15:11-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 10-12, กิจการ 19:1-20

ถ้าคุณเป็นเหมือนผม คุณจะชอบข้อตกลงที่ดี ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการต่อรองราคาเวลาซื้อของเท่านั้น แต่เมื่อคุณพยายามต่อรองให้ได้ข้อตกลงที่ดีโดยคุณไม่ต้องเสียอะไรเลย ถ้าคุณรู้จักข้อตกลงแบบนี้ คุณก็จะเข้าใจความคิดของบุตรน้อยหลงหาย เมื่อตอนที่เขาตัดสินใจกลับบ้าน

ในสมัยนั้นมีคนรับใช้อยู่สามแบบ แบบแรกคือ คนรับใช้รายวันที่ได้รับค่าแรงวันต่อวัน แบบที่สองคือ คนรับใช้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานหลายๆชั่วโมงในไร่ แต่อาศัยอยู่เองในเมือง มีอิสระอย่างเต็มที่ หรือแบบที่สามคือ คนรับใช้แบบทาส คือคนที่อาศัยอยู่ในไร่และมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ครอบครัวของนายจ้าง

เมื่อบุตรน้อยหลงหายตกต่ำจนถึงที่สุด คำขอโทษของเขานั้นน่าสนใจ เพราะเขาถามพ่อว่าเขาจะเป็นคนรับใช้แบบที่สองได้หรือไม่ ทำไมเขาไม่ขอเป็นคนรับใช้แบบทาสที่อยู่ตอบแทนบุญคุณนายจ้าง? นักวิเคราะห์บางคนคิดว่า เขาอาจกำลังพยายามต่อรอง คือให้ได้ทั้งเงินและยังคงมีอิสรภาพด้วย

หลายครั้งเราทำกับพระเจ้าราวกับว่า “ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ แต่พระองค์จะเอาเสรีภาพไปจากข้าพระองค์ไม่ได้” ฟังดูเหมือนเป็นข้อตกลงที่ดี แต่ข้อเสนอของพระเจ้านั้นดีกว่ามาก พระองค์เป็นเช่นเดียวกับพ่อของบุตรน้อยคนนั้น อ้อมแขนของพระองค์พร้อมและทรงเต็มพระทัยที่จะรับคนบาปที่กลับใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ไม่มีข้อตกลงที่ดีกว่านี้หรือวิธีที่จะรับใช้พระเจ้าที่ดีกว่านี้แล้ว – JS

เสรีภาพที่แท้จริง พบได้เมื่อยอมจำนนต่อพระคริสต์

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง