การเดินทางฝ่ายวิญญาณ

วันที่ 12-7-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ – 1 เธสะโลนิกา 1:9

อ่าน: กิจการ 17:22-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 4-6, กิจการ 17:16-34

การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านทางโมเสสนั้นถือว่าท้าทายบรรดาพระของฟาโรห์ แต่ในยุคหนึ่ง ก็ยังมีฟาโรห์ที่ประกาศว่าเชื่อในเทพเจ้าองค์เดียว นั่นคือ ฟาโรห์อเคนาเตนที่บอกว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นและตก เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่มอบชีวิตให้แก่โลกใบนี้ สัญลักษณ์ความเชื่อในเทพอาเตนหรือสุริยเทพที่พระองค์ใช้ คือ รูปแผ่นกลมที่มีรัศมีแผ่ออกมา แม้ว่าความคิดของฟาโรห์องค์นี้จะใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่องพระเจ้าองค์เดียว ที่กล่าวไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ แต่เทพเจ้าองค์นั้นก็ยังเป็นเพียงรูปเคารพ

เมื่อเปาโลกล่าวกับประชาชนในเมืองเอเธนส์ ท่านรู้สึกเป็นทุกข์เนื่องจากการบูชารูปเคารพในเมืองนั้น แต่ท่านก็ได้ใช้ความเข้าใจที่ผิดของพวกเขาในเรื่องนี้ เชื่อมโยงไปถึงพระเจ้าแห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพราะพวกเขาพยายามค้นหาพระเจ้า เปาโลจึงกล่าวว่า “พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก มิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้” (กจ.17:24)

ในโลกนี้ที่นับวันผู้คนจะนับถือหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันมากขึ้นทุกที ผู้คนรอบข้างเราอาจจะบูชาเทพเจ้าต่างๆมากมาย แต่จิตวิญญาณของพวกเขาไม่ควรสิ้นสุดลงที่นั่น อาจมีบางคนที่กำลังเข้ามาใกล้แผ่นดินของพระเจ้า ให้เราทำตามแบบอย่างของเปาโล คือ เคารพเบื้องหลังทางความเชื่อของผู้อื่น หาช่องทางที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของพวกเขา แล้วชี้ให้เขาเห็นพระเจ้าแท้แต่พระองค์เดียว – HDF

พระเจ้าเท่านั้นที่สมควรที่เราจะนมัสการ

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags: ,

One Response

  1. มนุษย์แสวงหาผู้ที่จะมาช่วยเขาในยามยากลำบาก..องค์เดียวกลัวไม่พอจึงต้องมีหลายๆองค์ ไม่หลบหลู่สักองค์..เชื่อหมดจนถึงพระเจ้าในสากลโลก..พระ..องค์ไหนก็ได้ที่มีฤทธิ์ช่วยได้..แต่สำหรับเรา..พระเจ้าองค์เดียวเป็นคำตอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง