การทำนายเท็จ

วันที่ 8-7-2010 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ขอทรงโปรดให้ข้าพระองคทั้งหลายทราบว่า เหตุการณเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้นสุดลง – มัทธิว 24:3

อ่าน: มัทธิว 24:36-44

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 36-37, กิจการ 15:22-41

ข่าวที่ว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2009 ทำให้มีการทำนายภัยพิบัติว่าคราสครั้งนั้นจะส่งผลต่อแรงดึงดูดของโลก ทำให้เปลือกโลก “เคลื่อนตัวซ้อนกัน” จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นซึนามิพัดถล่มประเทศญี่ปุ่น การสำรวจด้านธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่า ไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์คนใด “เคยทำนายเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่” แบบนี้มาก่อน พวกเขาไม่รู้วิธีการทำนายและไม่คิดว่าจะรู้ได้ในอนาคตอันใกล้”

มีการทำนายเทียมเท็จมากมายเกี่ยวกับวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา แม้ว่าพระองค์จะทรงบอกอย่างชัดเจนว่า “แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว” (มธ.24:36) พระเยซูทรงบอกกับผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าแทนที่จะพยายามคาดเดาวันที่พระองค์จะกลับมา พวกเขาควรจะ “เฝ้าระวังอยู่” (มธ.24:42) และ “เตรียมพร้อมไว้” (มธ.24:44)

เปโตรเตือนว่า “แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมา” และท่านยังบอกอีกว่า “ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม” (2 ปต.3:10-11)

จงดิ้นรนต่อสู้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า เพราะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงต้องการให้เราทุ่มเทแรงกายแรงใจขณะที่เรารอคอย “ความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง ได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือ พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (ทต.2:13) – CPH

หากท่านรอคอยการกลับมาของพระคริสต์ ท่านจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเกียรติของพระองค์

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง