trivia25

วันที่ 5-7-2010 • World Cup Trivia • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ทีมชาติใดที่สวมชุดลายตารางสีขาว-แดง? จาไมกา โครเอเชีย หรือ โปแลนด์?

โครเอเชีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *