แวะช่วยเหลือ

วันที่ 11-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัตนเอง – ลูกา 10:27

อ่าน: ลูกา 10:30-37

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 1-2, ยอห์น 19:23-42

ระหว่างที่ นพ.สกอตต์ เคิร์ทซแมน หัวหน้าแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลวอเตอร์บิวรี่ในคอนเน็ตติกัตกำลังเดินทางไปบรรยาย เขาเห็นอุบัติเหตุซึ่งมีรถชนกันอย่างรุนแรงถึง 20 คัน เขาสวมบทบาทแพทย์ฉุกเฉินทันที เขาตะลุย ฝ่ากองเศษเหล็กเข้าไปและร้องถามว่า “มีใครต้องการให้ช่วยไหม?” หลังจากการช่วยเหลือผ่านไป 90 นาที ผู้ประสบอุบัติเหตุทุกรายถูกส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียง นพ.เคิร์ทซแมนกล่าวว่า “ใครก็ตามที่มีทักษะเหมือนอย่างผมย่อมไม่สามารถทิ้งผู้ได้รับบาดเจ็บไว้ได้ ผมจะไม่ดำเนินชีวิตแบบนั้น”

พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องชายคนหนึ่งที่แวะช่วยเหลือผู้อื่น (ลก.10:30-37) ชายชาวยิวคนหนึ่งถูกซุ่มทำร้าย ปล้น แย่งชิงเสื้อผ้าและถูก ทิ้งให้รอความตาย ปุโรหิตคนหนึ่งและผู้ดูแลพระวิหารเดินผ่านมา เหนชายคนนั้นและเดินเลี่ยงไปอีกฟาก จากนั้นชาว สะมาเรียที่ถูกทุกคนรังเกียจเดินผ่านมา เห็นชายคนนั้นและรู้สึกสงสาร ความสงสารของเขาถูกแปลงเป็นการกระทำ เขาพันแผลและใส่ยา พาไปที่พักและคอยพยาบาลให้ จ่ายค่ารกษาและสัญญากับเจ้าของโรงแรมว่าจะกลับมาจ่ายส่วนที่ขาดอยู่

มีผู้คนรอบๆ ตัวเราที่กำลังทนทุกข์ ขอให้เรามีใจเมตตาต่อความเจ็บปวดของพวกเขา และแวะให้ความช่วยเหลือ – MW

ความเมตตามาพร้อมการกระทำ

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัตนเอง – ลูกา 10:27

อ่าน: ลูกา 10:30-37

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 1-2; ยอห์น 19:23-42

ระหว่างที่ นพ.สกอตต์ เคิร์ทซแมน หัวหน้าแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลวอเตอร์บิวรี่ในคอนเน็ตติกัตกำลังเดินทางไปบรรยาย เขาเห็นอุบัติ เหตุซึ่งมีรถชนกันอย่างรุนแรงถึง 20 คัน เขาสวมบทบาทแพทย์ฉุกเฉินทันที เขาตะลุย ฝ่ากองเศษเหล็กเข้าไปและร้องถามว่า “มีใครต้องการให้ช่วยไหม?” หลังจากการช่วยเหลือผ่านไป 90 นาที ผู้ประสบอุบัติเหตุทุกรายถูกส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียง นพ.เคิร์ทซแมนกล่าวว่า “ใครก็ตามที่มีทักษะเหมือนอย่างผมย่อมไม่สามารถทิ้งผู้ได้รับบาดเจ็บไว้ได้ ผมจะไม่ดำเนินชีวิตแบบนั้น”

พระเยซูตรัสคำอุปมาเรื่องชายคนหนึ่งที่แวะช่วยเหลือผู้อื่น (ลก.10:30-37) ชายชาวยิวคนหนึ่งถูกซุ่มทำร้าย ปล้น แย่งชิงเสื้อผ้าและถูก ทิ้งให้รอความตาย ปุโรหิตคนหนึ่งและผู้ดูแลพระวิหารเดินผ่านมา เหนชายคนนั้นและเดินเลี่ยงไปอีกฟาก จากนั้นชาว สะมาเรียที่ถูกทุกคนรังเกียจเดินผ่านมา เห็นชายคนนั้นและรู้สึกสงสาร ความสงสารของเขาถูกแปลงเป็นการกระทำ เขาพันแผลและใส่ยา พาไปที่พักและคอยพยาบาลให้ จ่ายค่ารกษาและสัญญากับเจ้าของโรงแรมว่าจะกลับมาจ่ายส่วนที่ขาดอยู่

มีผู้คนรอบๆตัวเราที่กำลังทนทุกข์ ขอให้เรามีใจเมตตาต่อความเจ็บปวดของพวกเขา และแวะให้ความช่วยเหลือ – MW

ความเมตตามาพร้อมการกระทำ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง