เศษผง

วันที่ 16-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึก – ลูกา 6:41

อ่าน: มัทธิว 7:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 4-6, กิจการ 2:22-47

วันนั้นลมพัดจัด เศษผงที่เป็นวัตถุแปลกปลอมเล็กๆที่ปลิวอยู่ในอากาศ ปลิวเข้าสู่ดวงตาข้างซ้ายของผม ขณะที่ผมกำลังตัดหญ้าอยู่

สองสามชั่วโมงต่อมา เศษผงเล็กๆก็ก่อความระคายเคืองขึ้นมา ผมพยายามล้างออก ซู ภรรยาของผมซึ่งเป็นพยาบาล พยายามช่วยทุกวิถีทางที่เธอนึกออก สุดท้าย ผมก็ต้องไปที่ศูนย์การแพทย์ แต่เจ้าหน้าที่การแพทย์ที่เข้าเวรอยู่ ก็ไม่สามารถเอามันออกได้เช่นกัน หลังจากใช้ยาขี้ผึ้งและต้องรอคอยด้วยความรำคาญอีกหลายชั่วโมง ผมจึงรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้น

เจ้าเศษเล็กๆแสนระคายเคืองที่รบกวนผม ทำให้ผมหวนคิดถึงคำสอนของพระเยซูในมัทธิว 7 เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ความคิดแรก ผมรู้สึกประทับใจที่พระเยซูทรงใช้ภาพเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัด โดยการใช้วิธีที่ทางวรรณกรรม เรียกว่าการกล่าวสิ่งที่เกินจริง อธิบายให้ผู้ที่ฟังพระองค์เห็นว่า เป็นการโง่เขลา ที่บุคคลใดจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น โดยไม่ได้ตระหนักว่า เขาหรือเธอเองก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน ถ้าคุณมองเห็นผงเล็กๆในดวงตาของใคร ทั้งที่คุณมีไม้ท่อนใหญ่ในตาของตัวเอง ก็เป็นเรื่องผิดปกติแล้ว เราไม่ควรเพิกเฉยต่อความผิดของเราเอง ขณะที่กำลังชี้ให้เห็นความผิดของผู้อื่น

การมีทัศนคติว่าตัวเองชอบธรรม ไม่ควรมีอยู่ในชีวิตของคริสเตียน ซึ่งควรเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน – JDB

จงตรวจสอบชีวิตของตนเอง ก่อนมองหาเศษผงในผู้อื่น

เหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึก – ลูกา 6:41

อ่าน: มัทธิว 7:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 4-6; กิจการ 2:22-47

วันนั้นลมพัดจัด เศษผงที่เป็นวัตถุแปลกปลอมเล็กๆที่ปลิวอยู่ในอากาศ ปลิวเข้าสู่ดวงตาข้างซ้ายของผม ขณะที่ผมกำลังตัดหญ้าอยู่

สองสามชั่วโมงต่อมา เศษผงเล็กๆก็ก่อความระคายเคืองขึ้นมา ผมพยายามล้างออก ซู ภรรยาของผมซึ่งเป็นพยาบาล พยายามช่วยทุกวิถีทางที่เธอนึกออก สุดท้าย ผมก็ต้องไปที่ศูนย์การแพทย์ แต่เจ้าหน้าที่การแพทย์ที่เข้าเวรอยู่ ก็ไม่สามารถเอามันออกได้เช่นกัน หลังจากใช้ยาขี้ผึ้งและต้องรอคอยด้วยความรำคาญอีกหลายชั่วโมง ผมจึงรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้น

เจ้าเศษเล็กๆแสนระคายเคืองที่รบกวนผม ทำให้ผมหวนคิดถึงคำสอนของพระเยซูในมัทธิว บทที่ 7 เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ความคิดแรก ผมรู้สึกประทับใจที่พระเยซูทรงใช้ภาพเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัด โดยการใช้วิธีที่ทางวรรณกรรม เรียกว่าการกล่าวสิ่งที่เกินจริง อธิบายให้ผู้ที่ฟังพระองค์เห็นว่า เป็นการโง่เขลา ที่บุคคลใดจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น โดยไม่ได้ตระหนักว่า เขาหรือเธอเองก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน ถ้าคุณมองเห็นผงเล็กๆในดวงตาของใคร ทั้งที่คุณมีไม้ท่อนใหญ่ในตาของตัวเอง ก็เป็นเรื่องผิดปกติแล้ว เราไม่ควร เพิกเฉยต่อความผิดของเราเอง ขณะที่กำลังชี้ให้เห็นความผิดของผู้อื่น

การมีทัศนคติว่าตัวเองชอบธรรม ไม่ควรมีอยู่ในชีวิตของคริสเตียน ซึ่งควรเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน – JDB

จงตรวจสอบชีวิตของตนเอง ก่อนมองหาเศษผงในผู้อื่น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.