เรื่องดี

วันที่ 14-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินกลิ้ง ออกพ้นจากปากอุโมงค์แล้ว และเมื่อเข้าไปมิได้เห็นพระศพของพระเยซูเจ้า – ลูกา 24:2-3

อ่าน: ลูกา 23:44-24:3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 9-10, กิจการ 1

ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโกรายงานว่า คนเรามีแนวโน้มว่าจะจำภาพแย่ๆได้ดีกว่าภาพดีๆ แม้ทุกคนจะบอกว่าอยากหนีจากกระแสข่าวร้ายๆที่สื่อประโคม ไม่ว่าจะเป็นโศกนาฏกรรม โรคระบาด หรือวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ผลการวิจัยกลับบ่งบอกว่าจิตใจของผู้คนผูกติดกับเรื่องเหล่านี้

แคเธอรีน ฮันคีย(1834-1911)สนใจ “ข่าวดี” มากกว่า เธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นบรรดาหญิงสาวมารู้จักกับพระคริสต์ เธอป่วยหนักในปี 1866 ขณะที่นอนอยู่บนเตียง เธอคิดถึงผู้คนที่เธอเคยเล่าเรื่องการช่วยกู้ของพระเยซูให้ฟัง และเธอหวังว่าจะมีใครสักคนมาเยี่ยมและปลอบใจเธอด้วย “เรื่องราวโบราณนั้น” ตอนนั้นเองที่เธอเขียนกลอนที่ภายหลังกลายมาเป็นเพลงนมัสการชื่อว่า “เล่าเรื่องโบราณนั้น”

ขอโปรดเล่าเรื่องราวโบราณนั้น

เพื่อให้ฉันชื่นชมเรื่องการไถ่

เล่าตอกย้ำเรื่องนี้ทุกวันไป

ฉันจะได้จดจำและแบ่งปัน

เราไม่เบื่อฟังเรื่องความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก (ยน.3:16) พระองค์มีชีวิตที่สมบูรณ์ รับโทษบาปแทนเราเมื่อพระองค์ถูกตรึงที่กางเขน และสามวันต่อมาพระองค์ทรงคืนพระชนม์ (ลก.23:44-24:3) เมื่อเรารับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราก็มีชีวิตนิรันดร์และเป็นบุตรของพระองค์ (ยน.1:12)

จงบอกเรื่องราวโบราณเรื่องพระเยซูและความรักของพระองค์แก่ผู้อื่น พวกเขาต้องการได้ยินข่าวดี – AMC

ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ คือข่าวดีที่สุดในโลก

เขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินกลิ้ง ออกพ้นจากปากอุโมงค์แล้ว และเมื่อเข้าไปมิได้เห็นพระศพของพระเยซูเจ้า – ลูกา 24:2-3

อ่าน: ลูกา 23:44-24:3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 9-10; กิจการ 1

ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโกรายงานว่า คนเรามีแนวโน้มว่าจะจำภาพแย่ๆได้ดีกว่าภาพดีๆ แม้ทุกคนจะบอกว่าอยากหนีจากกระแสข่าวร้ายๆที่สื่อประโคม ไม่ว่าจะเป็นโศกนาฏกรรม โรคระบาด หรือวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ผลการวิจัยกลับบ่งบอกว่าจิตใจของผู้คนผูกติดกับเรื่องเหล่านี้

แคเธอรีน ฮันคีย(1834-1911)สนใจ “ข่าวดี” มากกว่า เธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นบรรดาหญิงสาวมารู้จักกับพระคริสต์ เธอป่วยหนักในปี 1866 ขณะที่นอนอยู่บนเตียง เธอคิดถึงผู้คนที่เธอเคยเล่าเรื่องการช่วยกู้ของพระเยซูให้ฟัง และเธอหวังว่าจะมีใครสักคนมาเยี่ยมและปลอบใจเธอด้วย “เรื่องราวโบราณนั้น” ตอนนั้นเองที่เธอเขียนกลอนที่ภายหลังกลายมาเป็นเพลงนมัสการชื่อว่า “เล่าเรื่องโบราณนั้น”

ขอโปรดเล่าเรื่องราวโบราณนั้น

เพื่อให้ฉันชื่นชมเรื่องการไถ่

เล่าตอกย้ำเรื่องนี้ทุกวันไป

ฉันจะได้จดจำและแบ่งปัน

เราไม่เบื่อฟังเรื่องความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก (ยน.3:16) พระองค์มีชีวิตที่สมบูรณ์ รับโทษบาปแทนเราเมื่อพระองค์ถูกตรึงที่กางเขน และสามวันต่อมาพระองค์ทรงคืนพระชนม์ (ลก.23:44-24:3) เมื่อเรารับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราก็มีชีวิตนิรันดร์และเป็นบุตรของพระองค์ (ยน.1:12)

จงบอกเรื่องราวโบราณเรื่องพระเยซูและความรักของพระองค์แก่ผู้อื่น พวกเขาต้องการได้ยินข่าวดี – AMC

ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ คือข่าวดีที่สุดในโลก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง