อธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อ

วันที่ 10-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

[อธิษฐาน] เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง – 1 ทิโมธี 2:2

อ่าน: 1 ทิโมธี 2:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 34-36, ยอห์น 19:1-22

เอ็มมา เกรย์เสียชีวิตเมื่ออายุ 95 ปี ในเดือนมิถุนายน ปี 2009 ตลอดยี่สิบกว่าปี เธอเป็นคนทำความสะอาดในบ้านหลังใหญ่ ทุกคืนขณะที่ทำงานเธอจะอธิษฐานขอพระพร สติปัญญาและความปลอดภัยให้แก่เจ้าของบ้าน

ถึงแม้ว่าเอ็มมาจะทำงานในบ้านหลังเดิมมานาน 24 ปี แต่ผู้อาศัยก็เปลี่ยนทุก 4 ปีโดยประมาณ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธออธิษฐานทุกคืนเผื่อประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 6 คน คือ ไอเซนฮาว, เคนเนดี้, จอห์นสัน, นิกสัน, ฟอร์ด และคาร์เตอร์

เอ็มมามีประธานาธิบดีคนโปรด แต่เธออธิษฐานเผื่อทุกคน เธอทำตามคำแนะนำใน 1 ทิโมธี 2 ว่าให้อธิษฐานเผื่อ “คนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง” (ทธ.2:2) พระธรรมข้อนี้ยังบอกอีกว่า การดำเนินชีวิต “อย่างเงียบๆและสงบสุข” และการอยู่ในทางธรรมและนอบน้อม “เป็นการกระทำที่ดี และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า…ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้รู้ความจริง” (ทธ.2:2-4)

เพราะว่าพระเจ้า “ทรงได้ยินคำอธิษฐานของคนชอบธรรม” (สภษ.15:29) ใครจะรู้ว่าพระองค์ทรงใช้คำอธิษฐานอันสัตย์ซื่อของเอ็มมาอย่างไร สุภาษิต 21:1 กล่าวว่า “พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าจะหันไปไหนๆตามแต่พระองค์ทรงโปรด”

เช่นเดียวกับเอ็มมา เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเรา มีใครบ้างที่พระเจ้าทรงดลใจให้คุณอธิษฐานเผื่อเขาวันนี้? – CHK

หากอยากให้ผู้นำทำตามพระเจ้า จงทูลพระเจ้าเผื่อผู้นำ

[อธิษฐาน] เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง – 1 ทิโมธี 2:2

อ่าน: 1 ทิโมธี 2:1-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 34-36; ยอห์น 19:1-22

เอ็มมา เกรย์เสียชีวิตเมื่ออายุ 95 ปี ในเดือนมิถุนายน 2009 ตลอดยี่สิบกว่าปี เธอเป็นคนทำความสะอาดในบ้านหลังใหญ่ ทุกคืนขณะที่ทำงานเธอจะอธิษฐานขอพระพร สติปัญญาและความปลอดภัยให้แก่เจ้าของบ้าน

ถึงแม้ว่าเอ็มมาจะทำงานในบ้านหลังเดิมมานาน 24 ปี แต่ผู้อาศัยก็เปลี่ยนทุก 4 ปีโดยประมาณ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธออธิษฐานทุกคืนเผื่อประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 6 คน คือ ไอเซนฮาว, เคนเนดี้, จอห์นสัน, นิกสัน, ฟอร์ด และคาร์เตอร์

เอ็มมามีประธานาธิบดีคนโปรด แต่เธออธิษฐานเผื่อทุกคน เธอทำตามคำแนะนำใน 1 ทิโมธี 2 ว่าให้อธิษฐานเผื่อ “คนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง” (ข้อ 2) พระธรรมข้อนี้ยังบอกอีกว่า การดำเนินชีวิต “อย่างเงียบๆและสงบสุข” และการอยู่ในทางธรรมและนอบน้อม “เป็นการกระทำที่ดี และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า…ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้รู้ความจริง” (ข้อ 2-4)

เพราะว่าพระเจ้า “ทรงได้ยินคำอธิษฐานของคนชอบธรรม” (สภษ.15:29) ใครจะรู้ว่าพระองค์ทรงใช้คำอธิษฐานอันสัตย์ซื่อของเอ็มมาอย่างไร สุภาษิต 21:1 กล่าวว่า “พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าจะหันไปไหนๆตามแต่พระองค์ทรงโปรด”

เช่นเดียวกับเอ็มมา เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเรา มีใครบ้างที่พระเจ้าทรงดลใจให้คุณอธิษฐานเผื่อเขาวันนี้? – CHK

หากอยากให้ผู้นำทำตามพระเจ้า จงทูลพระเจ้าเผื่อผู้นำ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง