ส่งมือมาหน่อย

วันที่ 8-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ขอพระหัตถ์ของพระองค พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์ – สดุดี 119:173

อ่าน: สดุดี 139:7-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 30-31, ยอห์น 18:1-18

ไม่นานมานี้ผมไปตกปลากับเพื่อนและเผลอเดินลุยน้ำที่เชี่ยวเกินกำลังขาอันชราของผม ผมน่าจะนึกได้เร็วกว่านี้ เพราะใครๆก็อาจเดินไปเจอกระแสน้ำ ที่ทำให้ไม่อาจถอยกลับได้

ผมรู้สึกตื่นตระหนกอย่างที่คุณรู้สึก ตอนรู้ตัวว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้ว ถ้าก้าวต่ออีกเพียงก้าวเดียว ผมอาจถูกซัดไปได้

สิ่งเดียวที่ผมนึกออกคือ ผมตะโกนเรียกเพื่อน์ที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งหนุ่มกว่าและแข็งแรงกว่าผม “พีท!” ผมเรียก “ส่งมือมาหน่อย” เขาลุยน้ำเข้ามา ยื่นมืออันแข็งแรงมาให้ และดึงผมไปบริเวณน้ำนิ่ง

หลายวันต่อมาผมอ่านสดุดี 119 เมื่อมาถึงข้อ 173 “ขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์” ผมคิดถึงเหตุการณ์ที่ลำธารวันนั้นและวันอื่นๆที่ผม “ลุย” เข้าไปในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ประเมินความสามารถอันน้อยนิดของตัวเองสูงเกินไป และนำพา ตัวเองและคนที่ผมรักเข้าไปเสี่ยงกับอันตราย บางทีตอนนี้คุณอาจกำลังทำอย่างเดียวกันอยู่

ความช่วยเหลืออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม พระองค์เป็นสหายที่แข็งแรงมากกว่าคุณและผม พระหัตถ์ของพระองค์ยึดเราไว้ (สดด.139:10) ผู้เขียนสดุดีบอกว่า “พระองค์มีพระกรอันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง” (สดด.89:13) คุณสามารถร้องทูลพระเจ้าได้ว่า “โปรดยื่นพระหัตถ์แก่ข้าพระองค์” และพระองค์จะรีบมาหาคุณ – DHR

เมื่อความทุกข์ยากประดังเข้ามา พระเจ้าพร้อมจะเสริมกำลังเรา

ขอพระหัตถ์ของพระองค พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์ – สดุดี 119:173

อ่าน: สดุดี 139:7-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 30-31; ยอห์น 18:1-18

ไม่นานมานี้ผมไปตกปลากับเพื่อนและเผลอเดินลุยน้ำที่เชี่ยวเกินกำลังขาอันชราของผม ผมน่าจะนึกได้เร็วกว่านี้ เพราะใครๆก็อาจเดินไปเจอกระแสน้ำ ที่ทำให้ไม่อาจถอยกลับได้

ผมรู้สึกตื่นตระหนกอย่างที่คุณรู้สึก ตอนรู้ตัวว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้ว ถ้าก้าวต่ออีกเพียงก้าวเดียว ผมอาจถูกซัดไปได้

สิ่งเดียวที่ผมนึกออกคือ ผมตะโกนเรียกเพื่อน์ที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งหนุ่มกว่าและแข็งแรงกว่าผม “พีท!” ผมเรียก “ส่งมือมาหน่อย” เขาลุยน้ำเข้ามา ยื่นมืออันแข็งแรงมาให้ และดึงผมไปบริเวณน้ำนิ่ง

หลายวันต่อมาผมอ่านสดุดี 119 เมื่อมาถึงข้อ 173 “ขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์” ผมคิดถึงเหตุการณ์ที่ลำธารวันนั้นและวันอื่นๆที่ผม “ลุย” เข้าไปในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ประเมินความสามารถอันน้อยนิดของตัวเองสูงเกินไป และนำพา ตัวเองและคนที่ผมรักเข้าไปเสี่ยงกับอันตราย บางทีตอนนี้คุณอาจกำลังทำอย่างเดียวกันอยู่

ความช่วยเหลืออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม พระองค์เป็นสหายที่แข็งแรงมากกว่าคุณและผม พระหัตถ์ของพระองค์ยึดเราไว้ (สดด.139:10) ผู้เขียนสดุดีบอกว่า “พระองค์มีพระกรอันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง” (89:13) คุณสามารถร้องทูลพระเจ้าได้ว่า “โปรดยื่นพระหัตถ์แก่ข้าพระองค์” และพระองค์จะรีบมาหาคุณ – DHR

เมื่อความทุกข์ยากประดังเข้ามา พระเจ้าพร้อมจะเสริมกำลังเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง