วีรบุรุษผู้รักษา

วันที่ 6-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อย่ากลัวเขา และอย่าคิดวิตกไปเลย – 1 เปโตร 3:14

อ่าน: 1 เปโตร 3:8-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 25-27, ยอห์น 16

สิบโทเดสมอนด์ ดอสเป็นผู้คัดค้านการเกณฑ์ทหารไปทำสงครามคนแรก ที่ได้เหรียญกล้าหาญชั้นสูงสุดจากประธานาธิบดี ซึ่งเป็นรางวัลทางทหารขั้นสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ดอสเป็นคริสเตียนที่ร้อนรน เขาเชื่อว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่เขาอยากรับใช้ประเทศชาติจึงอาสาสมัครเป็นแพทย์ ระหว่างอยู่ในค่ายฝึก เพื่อนทหารล้อเลียนเขา เพราะไม่ยอมยิงปืนไรเฟิล พวกเขาเยาะเย้ยเมื่อดอสอ่านพระคัมภีร์และคุกเข่าข้างที่นอนเพื่ออธิษฐาน แต่เมื่ออยู่ในสนามรบทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในการสู้รบเพื่อยึดเกาะโอกินาวาในเดือนพฤษภาคมปี 1945 ดอสเสี่ยงชีวิตหลายต่อหลายครั้งเพื่อช่วยทหารบาดเจ็บจำนวนมาก การกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวของเขา ทำให้ผู้ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เขาและคนที่เขาช่วยชีวิตไว้ ต่างก็ซาบซึ้งและนับถือเขา

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรม เปโตรบอกกับพี่น้องคริสเตียนว่า “แต่ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์ เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรม ท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวเขา และอย่าคิดวิตกไปเลย” (1 ปต.3:14) ท่านเรียกร้องให้ทุกคนถวายเกียรติพระเจ้าอยู่ภายในใจ และพร้อมจะให้คำตอบอย่างสุภาพเมื่อมีคนถามเรื่องความหวังใจของพวกเขา (1 ปต.3:15)

ขอให้เราตอบสนองต่อโลกที่ต่อต้านพระคริสต์ ด้วยการสำแดงความรักของพระเจ้า – DCM

การทำดีตอบแทนความดีเป็นเรื่องธรรมดา
การทำดีตอบแทนความชั่วเป็นมาจากพระเจ้า

อย่ากลัวเขา และอย่าคิดวิตกไปเลย – 1 เปโตร 3:14

อ่าน: 1 เปโตร 3:8-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 25-27; ยอห์น 16

สิบโทเดสมอนด์ ดอสเป็นผู้คัดค้านการเกณฑ์ทหารไปทำสงครามคนแรก ที่ได้เหรียญกล้าหาญชั้นสูงสุดจากประธานาธิบดี ซึ่งเป็นรางวัลทางทหารขั้นสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ดอสเป็นคริสเตียนที่ร้อนรน เขาเชื่อว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่เขาอยากรับใช้ประเทศชาติจึงอาสาสมัครเป็นแพทย์ ระหว่างอยู่ในค่ายฝึก เพื่อนทหารล้อเลียนเขา เพราะไม่ยอมยิงปืนไรเฟิล พวกเขาเยาะเย้ยเมื่อดอสอ่านพระคัมภีร์และคุกเข่าข้างที่นอนเพื่ออธิษฐาน แต่เมื่ออยู่ในสนามรบทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในการสู้รบเพื่อยึดเกาะโอกินาวาในเดือนพฤษภาคมปี 1945 ดอสเสี่ยงชีวิตหลายต่อหลายครั้งเพื่อช่วยทหารบาดเจ็บจำนวนมาก การกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวของเขา ทำให้ผู้ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เขาและคนที่เขาช่วยชีวิตไว้ ต่างก็ซาบซึ้งและนับถือเขา

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรม เปโตรบอกกับพี่น้องคริสเตียนว่า “แต่ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์ เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรม ท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวเขา และอย่าคิดวิตกไปเลย” (1 ปต.3:14) ท่านเรียกร้องให้ทุกคนถวายเกียรติพระเจ้าอยู่ภายในใจ และพร้อมจะให้คำตอบอย่างสุภาพเมื่อมีคนถามเรื่องความหวังใจของพวกเขา (ข้อ 15)

ขอให้เราตอบสนองต่อโลกที่ต่อต้านพระคริสต์ ด้วยการสำแดงความรักของพระเจ้า – DCM

การทำดีตอบแทนความดีเป็นเรื่องธรรมดา
การทำดีตอบแทนความชั่วเป็นมาจากพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง