ผู้รับมอบพระคุณ

วันที่ 7-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ตามซึ่งทุกคนได้รับของ ประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า – 1 เปโตร 4:10

อ่าน: 1 โครินธ์ 15:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 28-29, ยอห์น 17

สัปดาห์ที่แล้วฉันมีโอกาสได้สำแดงความกรุณาหลายครั้ง ถึงฉันทำได้ไม่ดีที่สุด แต่ก็พอใจกับวิธีที่ฉันรับมือกับสถานการณ์คือ แทนที่จะโกรธ ฉันกลับบอกว่า “ฉันเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ฉันเองก็มีส่วนผิด” แล้วฉันก็จากมา

ตามระดับการให้คะแนนของฉัน ฉันสมควรได้คะแนนดีมาก ไม่เต็มแต่ก็เกือบเต็ม ฉันแอบคิดอยู่ลึกๆว่าในอนาคตจะมีคนทำดีกับฉันบ้าง เพราะฉันทำดีกับคนอื่นไว้

เช้าวันอาทิตย์ต่อมาที่คริสตจักร เราร้องเพลง “พระคุณพระเจ้า” และจู่ๆทัศนคติที่อาจหาญของฉันก็ถูกตีกลับด้วยประโยคที่ว่า “พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน”

ฉันคิดอะไรอยู่! ความกรุณาที่เราสำแดงแก่ผู้อื่นไม่ใช่ของเรา เหตุผลเดียวที่เราสามารถ “ให้” ความกรุณาหรือพระคุณแก่ใครได้ ก็เพราะพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราแล้ว สิ่งที่เราส่งต่อได้ ก็มีแต่สิ่งที่เราได้รับจากพระองค์แล้วเท่านั้น

ผู้รับมอบที่ดีมองหาโอกาสส่งต่อสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าไปสู่ผู้อื่น ขอให้เราทุกคน “เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า” (1 ปต.4:10) – JAL

เมื่อคุณรู้จักพระคุณของพระเจ้า คุณจะอยากสำแดงพระคุณของพระองค์

ตามซึ่งทุกคนได้รับของ ประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า – 1 เปโตร 4:10

อ่าน: 1 โครินธ์ 15:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 28-29; ยอห์น 17

สัปดาห์ที่แล้วฉันมีโอกาสได้สำแดงความกรุณาหลายครั้ง ถึงฉันทำได้ไม่ดีที่สุด แต่ก็พอใจกับวิธีที่ฉันรับมือกับสถานการณ์คือ แทนที่จะโกรธ ฉันกลับบอกว่า “ฉันเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ฉันเองก็มีส่วนผิด” แล้วฉันก็จากมา

ตามระดับการให้คะแนนของฉัน ฉันสมควรได้คะแนนดีมาก ไม่เต็มแต่ก็เกือบเต็ม ฉันแอบคิดอยู่ลึกๆว่าในอนาคตจะมีคนทำดีกับฉันบ้าง เพราะฉันทำดีกับคนอื่นไว้

เช้าวันอาทิตย์ต่อมาที่คริสตจักร เราร้องเพลง “พระคุณพระเจ้า” และจู่ๆทัศนคติที่อาจหาญของฉันก็ถูกตีกลับด้วยประโยคที่ว่า “พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน”

ฉันคิดอะไรอยู่! ความกรุณาที่เราสำแดงแก่ผู้อื่นไม่ใช่ของเรา เหตุผลเดียวที่เราสามารถ “ให้” ความกรุณาหรือพระคุณแก่ใครได้ ก็เพราะพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราแล้ว สิ่งที่เราส่งต่อได้ ก็มีแต่สิ่งที่เราได้รับจากพระองค์แล้วเท่านั้น

ผู้รับมอบที่ดีมองหาโอกาสส่งต่อสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าไปสู่ผู้อื่น ขอให้เราทุกคน “เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า” (1 ปต.4:10) – JAL

เมื่อคุณรู้จักพระคุณของพระเจ้า คุณจะอยากสำแดงพระคุณของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง