ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล

วันที่ 4-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระ เจ้าทอดพระเนตรจิตใจ – 1 ซามูเอล 16:7

อ่าน: สดุดี 51:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 21-22, ยอห์น 14

นักการเมืองที่มีเรื่องอื้อฉาวหรือไม่เหมาะสมมักให้คำตอบกับสื่อมวลชนว่า “ผมจำไม่ได้ ว่าเคยมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น” นี่คือการที่คนของประชาชนพยายามใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล” คือการพยายามสร้างเกราะป้องกันตนเอง โดยทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น แล้วคนอื่นก็ถูกตำหนิและเป็นแพะรับบาปแทนเขา

บางครั้งคริสเตียนก็โดยปฏิเสธอย่างนุ่มนวลในแบบของตัวเอง บอกว่าเราไม่รู้ว่าทำผิด เราหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง หรือไม่ก็โทษคนอื่น แต่พระเจ้าทรงทราบความจริง พระคัมภีร์กล่าวว่า “มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” (1 ซมอ.16:7) นี่เป็นความจริง ไม่ว่าจิตใจนั้นจะบริสุทธิ์หรือเป็นจิตใจชั่วร้ายที่ปลอมตัวว่าไร้เดียงสา เราอาจหลอกคนอื่นที่มองเห็นเราแต่เพียงภายนอกได้ แต่พระเจ้า ทอดพระเนตรความจริงในใจของเรา ไม่ว่าดีหรือชั่ว

ดังนั้น จะเป็นการดี ถ้าเราสารภาพความผิดของเราต่อพระเจ้าด้วย ความถ่อมใจ พระองค์ปรารถนาให้เรายอมรับความจริง (สดด.51:6) หนทางเดียวที่จะหลีกหนีจากความบาปและรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็คือ การยอมรับและสารภาพความผิดต่อพระองค์ (สดด.51:3-4) – BC

เราอาจหลอกคนอื่นได้สำเร็จ แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเรา

พระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระ เจ้าทอดพระเนตรจิตใจ – 1 ซามูเอล 16:7

อ่าน: สดุดี 51:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 21-22; ยอห์น 14

นักการเมืองที่มีเรื่องอื้อฉาวหรือไม่เหมาะสมมักให้คำตอบกับสื่อมวลชนว่า “ผมจำไม่ได้ ว่าเค ยมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น” นี่คือการที่คนของประชาชนพยายามใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล” คือการพยายามสร้างเกราะป้องกันตนเอง โดยทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น แล้วคนอื่นก็ถูกตำหนิและเป็นแพะรับบาปแทนเขา

บางครั้งคริสเตียนก็โดยปฏิเสธอย่างนุ่มนวลในแบบของตัวเอง บอกว่าเราไม่รู้ว่าทำผิด เราหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง หรือไม่ก็โทษคนอื่น แต่พระเจ้าทรงทราบความจริง พระคัมภีร์กล่าวว่า “มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” (1 ซมอ.16:7) นี่เป็นความจริง ไม่ว่าจิตใจนั้นจะบริสุทธิ์หรือเป็นจิตใจชั่วร้ายที่ปลอมตัวว่าไร้เดียงสา เราอาจหลอกคนอื่นที่มองเห็นเราแต่เพียงภายนอกได้ แต่พระเจ้า ทอดพระเนตรความจริงในใจของเรา ไม่ว่าดีหรือชั่ว

ดังนั้น จะเป็นการดี ถ้าเราสารภาพความผิดของเราต่อพระเจ้าด้วย ความถ่อมใจ พระองค์ปรารถนาให้เรายอมรับความจริง (สดด.51:6) หนทางเดียวที่จะหลีกหนีจากความบาปและรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็คือ การยอมรับและสารภาพความผิดต่อพระองค์ (ข้อ 3-4) – BC

เราอาจหลอกคนอื่นได้สำเร็จ แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง